• WAYFINDING
    skyltning som visar vägen

Wayfinding handlar om kunskapen på vilket sätt människor orienterar sig i ett fysiskt utrymme och hur man på bästa sätt visar dem från en punkt till en annan. Med rätt utformad wayfinding förstärks upplevelsen och skapar ett enormt mervärde för både besökare, butiker och andra hyresgäster.

Wayfinding skapar tillgänglighet och enhetlighet

Få saker är så frustrerande och irriterande som att inte hitta rätt på en flygplats, i ett köpcentrum eller i en stor byggnad. Skyltning för wayfinding hjälper besökare orientera sig och att ta sig fram till rätt plats, vilket dessutom ökar sannolikheten för återkommande besökare och ökade intäkter. Rätt utformad hjälper wayfinding även till att skapa en enhetlighet för ert varumärke.

FRÅGA OSS

Wayfinding viktigt i komplexa miljöer

Rätt utformad skyltning för wayfinding är speciellt viktigt i komplexa miljöer som t ex sjukhus, flygplatser, järnvägsstationer, köpcentrum, skolor och universitetsområden. När miljöerna blir större och mer komplicerade, behöver människor navigera sig efter visuella element som orienteringstavlor, vägvisning och symboler för att hitta rätt. Tydlig orientering skapar även tillgänglighet för synskadade och rörelsehindrade samt ökar säkerheten vid nödsituationer.

Så arbetar vi med wayfinding design

Vi skapar skyltning för wayfinding och hänvisning som på ett konstfullt sätt sammanfogar engagerande visuell design och relevant information.  Vårt mål är att på ett effektivt sätt leda besökarna genom det fysiska utrymmet av er verksamhet samtidigt som de får uppleva er som varumärke.

Vi arbetar med olika systemlösningar för wayfinding, vilka anpassas efter er verksamhet. För oss är det viktigt att ert varumärke återspeglas i skyltar, symboler och färger och anpassas till omgivande inredning och arkitektur för att få en helhet. Vi på FocusNeo har lång erfarenhet av att ta fram skyltprogram och skyltar för wayfinding. Tveka inte att ta kontakt med oss angående wayfinding i Stockholm eller på annan ort. Vi finns i hela Norden.

Showcase: Stockholmsmässan

Stockholmsmässan är Nordens största mäss- och kongressanläggning med 70 000 kvm utställningsyta och hem till fler än 70 mässor varje år. Till anläggningen hör även 4 000 parkeringsplatser utomhus och i garage. Fler än 1,1 miljoner besöker Stockholmsmässan varje år.

För att lyfta besökarupplevelsen hjälper Stockholmsmässans framtagna skyltprogram besökarna att hitta till anläggningen, hitta rätt inne i lokalerna och få en bra överblick över vad som pågår. FocusNeo har i samarbete med Stockholm Design Lab levererat skyltning för wayfinding till hela anläggningen, allt från pyloner med parkeringsanvisningar till hänvisningsskyltar, symboler och vägvisning.