• VISION & KÄRNVÄRDEN
    Våra förutsättningar för framgång på lång sikt

VISION

FocusNeo står för innovation. Med nya material, nya placeringar och ny teknik som syns starkare, längre och tydligare.

MISSION

Vi strävar efter att vara marknadens mest attraktiva, innovativa och lönsamma leverantör av visuella och kundanpassade kommunikationslösningar. Med innovation, kunskap och engagemang leder vi våra kunder genom hela processen till optimal synlighet och skapar stort mervärde.

Vårt företag och vårt arbetssätt bygger på våra tre kärnvärden:

INNOVATION

Vi är nytänkande och innovativa i det dagliga. Vår satsning att stå starka inför kundernas behov idag och i morgon visar vi genom att erbjuda nya material, nya placeringar, ny teknik och framförallt nya tjänster.

KUNSKAP

Vår expertis, våra tjänster och våra produkter skapar mervärde, ger den bästa totalekonomin och skapar nya affärsmöjligheter för kunden. Vi är tydliga i vår kommunikation och leder våra kunder genom hela processen till rätt lösning.

ENGAGEMANG

Vi förstår kundens egen affär och är en lyhörd och effektiv problemlösare. Vi tar ansvar för det vi gör och för en konstruktiv dialog som utvecklar relationerna med våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Vi lever för visuell kommunikation och vet vad som krävs för att synas. Vi vet bland annat att framgång bygger på en förståelse av ert varumärke, modern design, platsens unika förutsättningar och innovativ teknologi. Våra tjänster är utvecklade ur många års erfarenhet och våra produkter är tillverkade av material av högsta möjliga kvalitet som motsvarar våra höga kravspecifikationer. Våra produkter får världsledande ledande varumärken att synas på bästa sätt. Ett tungt ansvar och ett förtroende vi byggt vår verksamhet på sedan 1965.

SE HUR VI KAN HJÄLPA DIG