Universell Design | Focusneo

Vad betyder universell design/utformning?

Universell design/utformning betyder att man utformar miljöer, produkter och tjänster utifrån vetskapen om att människor är olika och inte alltid har samma förutsättningar. Universell design/utformning står för ett mångfaldstänkande, där alla individers behov has i åtanke, oavsett om de har någon form av funktionshinder, är rullstolsbundna eller har nedsatt synförmåga.

Universell design/utformning för FocusNeo handlar om att vi hjälper er med visuell kommunikation med fokus på tydlighet och ökad tillgänglighet för privata såväl som offentliga miljöer.

“The Principles of Universal Design”

”Environments and Products for All People” – detta är sloganen för The Center for Universal Designs vid North Carolina State University. Deras mål är att förbättra miljöer och produkter genom innovativ design, forskning, utbildning och designassistans för att göra världen tillgänglig för alla.

Det var The Center for Universal Design som tillsammans med arbetsgrupper av arkitekter, produktdesigners, ingenjörer och miljödesignforskare skrev ”The Principles of Universal Design”. Dessa är de principer vi på FocusNeo följer när vi arbetar med våra universella designtjänster och skyltar.

Dessa principer används som en guide inom många designområden som inkluderar miljöer, produkter och kommunikation. Den består av sju principer som kan användas för att bedöma designer, guida designprocesser och utbilda både designers och konsumenter om det karakteristiska gällande mer användbara produkter och miljöer.

Tyvärr är The Center for Universal Design för nuvarande inte längre en aktiv verksamhet på grund av ekonomiska problem. Men besök gärna deras hemsida och läs mer om universell design.

De sju principerna

De sju principerna inom ”The Principles of Universal Design” vi på FocusNeo följer gällande våra universella designtjänster är:

1 – Likvärdig användning

Designen på våra produkter skall vara användbar och marknadsmässig för personer oavsett förmåga och begränsningar.

2 – Flexibel användning

Designen på våra produkter ska vara flexibla på sådant sätt att det tillåter för en stor variation av personliga preferenser och förmågor.

3 – Enkel och intuitiv användning

Designen på våra produkter ska vara enkel att förstå oavsett användarens erfarenhet, kunskap, språkförmåga, eller nuvarande koncentrationsnivå.

4 – Uppfattbar information

Designen på våra produkter ska effektivt kommunicera nödvändig information till användaren, oberoende av omgivande förhållanden eller användarens sinnesförmåga.

5 – Tolerans för misstag

Designen på våra produkter minimerar risker och allvarliga konsekvenser av misstag eller oavsiktliga handlingar.

6 – Låg fysisk ansträngning

Designen på våra produkter tillåter för effektiv och bekväm hantering med minimal ansträngning.

7 – Storlek och utrymme för åtkomst och användning

Designen på våra produkter är av lämplig storlek och det finns utrymme så den går att komma till, nå, hantera och använda oberoende av användarens kroppsstorlek, hållning eller rörlighet.

FocusNeos universella designtjänster

FocusNeo erbjuder skräddarsydda helhetslösningar där vi hjälper dig från första idé till verklighet. Våra tjänster inom universell design/utformning inkluderar:

– Konsultation:
Vi gör en förstudie av ditt projekt och hjälper dig ta fram en tydlig bild över regler, krav och förutsättningar som gäller för dina behov.

– Design och konstruktion:
Vi designar en produkt med en universell design baserad på dina behov med optimala tekniska och materialmässiga lösningar.

– Projektledning:
Vi tar ditt projekt från start ända in i mål där vi sköter beställningar, produktion, leveranser, installation, uppföljning och dokumentation.

Kontakta FocusNeo idag och utforska vårt breda utbud av tjänster och produkter inom vår universella design. Hos oss hittar du:

– Wayfinding

– Taktila ledstråk

– Taktila skyltar

– Kontrastmarkering

–  … och mycket mer.