Vad är taktila skyltar? – FocusNeos guide till skyltar för personer med nedsatt synförmåga

Det finns över 100 000 personer i Sverige med varierande nivåer av nedsatt synförmåga som behöver stöd för att kunna orientera i sin vardag. Med taktila skyltar kan man göra publika lokaler och allmänna platser både tillgängliga och bekväma för alla synskadade att vistas på. Taktila skyltar är numera lika självklara som nödvändiga och är i många fall en förutsättning för synskadade att kunna leva ett aktivt liv och vara delaktig i samhället.

Skyltar med upphöjd skrift och braille

En taktil skylt är en skylt som kan läsas genom känsel. Braille (blindskrift), upphöjd skrift, upphöjda symboler och piktogram är exempel på taktila medel som används för dessa typer av skyltar.

Taktila skyltar med upphöjd skrift eller plåtskyltar med text är användbart för personer med ingen syn alls, eller för personer vars syn är tillräckligt bra för att kunna hitta skylten, men inte för att kunna läsa den. Vissa blinda personer, speciellt de som är födda med dålig eller ingen syn alls, vet dock inte nödvändigtvis hur tryckt skrift ser ut och är oförmögna att läsa upphöjd skrift. Av denna anledning bör alla taktila skyltar med upphöjd skrift även ha braille.

Viktigt med kontraster och kulörer

Att välja rätt kulörer och kontraster mellan bakgrund och text är minst lika viktigt som att braille och upphöjd skrift finns på skylten. Det bästa är om skyltens färg står i kontrast till omgivande yta och samma sak för texten på själva skylten. Mörk text bör placeras på ljusa ytor, och ljus text på mörka ytor.

Placering av taktila skyltar

Den normala placeringen för taktila skyltar är på väggen vid dörrhandtagets sida. De bör placeras med fästanordningens mittlinje 1500 mm över golvet och den närmaste kanten 140–160 mm från dörrkarmen. Dessa mått är dock bara en rekommendation. Måtten på taktila skyltar för fastigheter ska helst anpassas efter lokalen och vilka personer som främst vistas inom den. En skylt för barn med nedsatt syn bör till exempel placeras lägre ner på väggen än skyltar med text avsedda för vuxna. 

Om det inte finns plats på väggen bredvid dörrhandtaget ska skylten placeras på den närmast angränsande väggen. Det ska helst finnas minst 75 mm av fri vägg runt omkring alla taktila skyltar. För dubbeldörrar ska det sitta taktila skyltar på vardera sida om dörrarna.

FocusNeos taktila skyltar

Genom att köpa taktila skyltar för din verksamhet och lokal kan du skapa en miljö där alla har chansen att vistas både bekvämt och säkert. Kontakta FocusNeo så hjälper vi dig skapa en välkomnande miljö för alla. Vi erbjuder smarta och smidiga helhetslösningar av taktila skyltar där vi hjälper dig genom hela processen från förstudie och projektering, till montering och löpande service och underhåll.

Med vår långa erfarenhet och breda expertis kan vi hjälpa dig ta fram en taktil skyltlösning skräddarsydd efter dina behov och förutsättningar. Vi hjälper till att anpassa den efter din verksamhets visuella identitet och omgivande arkitektur utan att kompromissa dess funktionalitet och tydlighet.