• UNIVERSELL DESIGN

  Tillgänglighet för alla

Universell design handlar om inkluderande tjänster och lösningar som gör att miljöer – privata såväl som offentliga – skall kunna användas av alla, oavsett fysiska förutsättningar. För oss handlar det om att hjälpa er visuell kommunikation med fokus på tydlighet och ökad tillgänglighet.

VÅRA TJÄNSTER INOM UNIVERSELL DESIGN

Konsultation

Vi gör en förstudie av ert projekt där vi går igenom förutsättningar och tydliggör vilka regler och krav som gäller. Efter förstudien får ni en klar bild över ert behov och vad som behöver göras.

Design & Konstruktion

Vi designar för optimala tekniska och materialmässiga lösningar. Detta med minsta möjliga miljöbelastning samt med originalitet och nytänkande – i såväl konstruktion som formgivning.

Projektledning

Vi driver ditt projekt framåt genom alla faser. Vi sköter beställningar, produktion, leveranser, installation, uppföljning och dokumentation.

Regler och lagkrav för universell design i Sverige

Tillgänglighet och området universell design (universell utformning) omfattas av en rad regler och villkor. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön. Om du planerar att bygga eller ändra något är det din kommun som kan berätta vad du får göra eller måste göra. Det är byggherren som ansvarar för att reglerna uppfylls.

Exempel på styrande regler och lagkrav för universell design

 • FN-konventionen
 • Diskrimineringslagen
 • Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF)
 • Boverkets byggregler (BBR)
 • Standarder
 • Enkelt avhjälpta hinder (HIN)
 • Tillgänglighet på allmänna platser (ALM)

Produkter inom universell design

 • Wayfinding

  List Content goes here

 • Taktila skyltar

  List Content goes here

 • Kontrastmarkeringar

  List Content goes here

Vi följer sju principer för universell design

Framtagna av The Center for Universal Design vid Carolina State University

 1. Likvärdig användning

Designen skall vara användbar och marknadsmässig för personer med varierande förmågor.

 1. Flexibilitet i användning

Designen tillåter en stor variation av personliga preferenser och förmågor.

 1. Enkel och intuitiv användning

Designen ska vara lätt att förstå, oberoende av användarens erfarenhet, kunskap, språkförmåga eller nuvarande koncentrationsnivå.

 1. Uppfattbar information

Designen kommunicerar nödvändig information till användaren på ett effektivt sätt, oberoende av omgivande förhållanden eller användarens sinnesförmågor.

 1. Tolerans för misstag

Designen minimerar risker och allvarliga konsekvenser av misstag eller oavsiktliga handlingar.

 1. Låg fysisk ansträngning

Designen kan användas effektivt och bekvämt med minimal uttröttning.

 1. Storlek och utrymme för åtkomst och användning

Designen har lämplig storlek och det finns utrymme så den går att komma till, nå, hantera och använda av alla.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med tillgänglighet och våra tjänster inom universell design? Kontakta oss nedan för att boka ett möte.

X