Haymarket by Scandic FocusNeo

Två nomineringar till Stockholms Skyltpris 2016

Idag presenteras de fyra nominerade finalisterna till Stockholms Skyltpris 2016. Totalt hade 25 bidrag lämnats in och vi på Focus Neon är stolta och glada över att ha levererat två av de utsedda finalisterna; Le Rouge och Haymarket by Scandic. Nedan presenterar vi våra bidrag lite närmare.

Le Rouge

Adress: Brunnsgränd 2-4
Design: Mikael Sjösten, Focus Neon
Uppdragsgivare: Bockholmengruppen

Juryns nominering:

Vill man att det ska kännas som att denna nyöppnade krog alltid har legat här. så har man lyckats. Skärmtaket med sin belysning bär fram den aptitliga skylten. Ett litet fin-de-siècle Paris mitt i Gamla Stan.

le rouge focus neon stockholms skyltpris 2016 le rouge focus neon stockholms skyltpris 2016 le rouge focus neon stockholms skyltpris 2016 le rouge focus neon stockholms skyltpris 2016

Haymarket by Scandic

Adress: Hötorget
Design: 25AH/Mikael Sjösten, Focus Neon
Uppdragsgivare: Scandic Hotels

Juryns nominering:

Stort klassiskt hus. Stort, ännu mer klassiskt torg. Lika auktorativt som hus och plats reser sig denna rättframma men guldlupna skylt. Torg, hus, baldakin och skylt samspelar till en tillsynes självklar ensemble.

haymarket focus neon stockholms skyltpris 2016 haymarket focus neon stockholms skyltpris 2016 haymarket focus neon stockholms skyltpris 2016 haymarket focus neon stockholms skyltpris 2016

Tävlingsförfarande Stockholms Skyltpris 2016

Utmärkelsen delas årligen ut till den skylt som mest berikat det nattliga stadsrummet och förhöjt Stockholms skönhet under dygnets mörka timmar. Årets skylt skall ha:

  • God kommunikativ förmåga. Stort uppmärksamhetsvärde och hög ändamålseffektivitet, god läsbarhet – dag och natt, väl genomförd överföring av logotyp och grafik till skyltmediet, elegans och stringens i typografi och symbolik.
  • God anpassning till omgivande arkitektur och stadsbild. Hög medvetenhet om specifik karaktär hos aktuell plats och byggnad, stor hänsyn till förekommande kulturhistoriska värden, kort sagt: ”rätt skylt på rätt plats”.
  • God teknisk och estetisk utformning. Optimala tekniska och materialmässiga lösningar, med minsta möjliga miljöbelastning, originalitet och nytänkande – i såväl konstruktion som formgivning.

Till Stockholms Skyltpris kan nomineras en inom Stockholms Stads gräns fast installerad, belyst eller lysande informations- eller reklamanordning, placerad utomhus och med verkan i stadsrummet och den offentliga miljön.

Stockholms Skyltpris utses bland nominerade skyltar som uppfyller ovan nämnda kriterier och som uppsatts före halvårsskiftet, samt under föregående kalenderår. För 2016 års pris gäller att skyltar uppsatta sista halvåret 2015, samt under första halvåret 2016 kan nomineras. Bland nominerade skyltar utser en jury den skylt som bäst uppfyller prisets kriterier.

Nominering till Stockholms Skyltpris kan göras av såväl enskild person, som företag och organisation.

Alla bidragen går att beskåda på Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 eller på Ljusreklamförbundets webbplats.

stockholms skyltpris 2016 focus neon