Totalentreprenad till McD

Titta så fint vi gör med McDonalds restauranger! Här har vi som ni ser totalförändrat hela restaurangens uttryck. Tak, fönsterkarmar och dörrar är målade i grönt och grått.  Vi har klätt in fasaderna med fasadskivor, skärmtak och solskydds-jalusier. Fasaderna belyses sedan med LED-armaturer som sitter mitt på fasaden och belyser den både uppåt och neråt. Hörnpartierna har vi klätt med träspaljéer och sockeln med natursten. I McDrive-slingan har vi monterat nya menytavlor och hänvisningsskyltar. Och på taken sitter nya LED-skyltar. Vi har visat det förut, men det blir ju så fina resultat att vi skulle kunna lägga upp bilder varje vecka!

McD_skyltar_efter2McD_skyltar_före2McD_skyltar_efter1McD_skyltar_före1McD_skyltar_efter3 McD_skyltar_före3