• Stor skyltmaker i stockholm | FocusNeo

TIPS NÄR DU SKA BESTÄLLA SKYLT

Behovet av en skylt uppfattas ofta först när det uppstår, när de i ett idealt scenario bör vara med i planeringen redan från första början. Vad för skylt som behövs varierar självfallet från företag till företag, situation till situation. 

Wayfinding guidar kunder till deras destination medan skyltar inom detaljhandeln hjälper till att övertyga kunder att genomföra ett köp genom en kombination av bilder och text. 

Skyltar används i lika stor utsträckning för att stärka ett företags varumärke, såväl som öka synligheten för en verksamhet utomhus. Medan inomhusskyltar och wayfinding gör det enklare för kunder och besökare att hitta det de är ute efter.

Om du planerar att investera nya skyltar eller fräscha upp ert befintliga skyltsystem så får du i denna artikeln ett par användbara tips när du ska beställa en skylt.

Välja rätt design

Innan du kan beställa en skylt behöver du välja design. Men vad innebär egentligen en väldesignad skylt?

Med ljussättning, färger och effekter kan skyltar designas på många fantasifulla sätt. Men vårt tips är att i så stor utsträckning som möjligt göra det enkelt, tydligt och stringent så att er identitet förmedlas på rätt sätt. Skylten är en identitetsbärare som lyfter ert varumärke på samma sätt som er hemsida, era visitkort och era presentationer.

Vårt råd är att skapa en skyltmanual som kompletterar er grafiska profil. På så sätt bidrar skyltar och andra varumärkesbärande element som fönsterfolier, hänvisningsskyltar och fordonsdekor till helheten och minskar risken att ni upplevs som spretiga.

Är du osäker på vad för design som passar din verksamhet så råder vi dig att ta inspiration från andra verksamheter för att se vilka olika designer som är möjliga. Självklart är vi på FocusNeo med dig hela vägen från start till mål och kan bidra med inspiration, tips och råd för att hitta en design när du vill beställa nya skyltar.

Mio Kungsbacka exteriör skyltning LED profil

Välja rätt plats

Hur väldesignad en skylt än må vara kan den tappa sin funktion helt och hållet om den inte placeras på rätt plats. Under designfasen bör man alltid ha den tänkta placeringen i åtanke så att designen kan utformas för att matcha den på bästa sätt.

Det är viktigt att noggrant observera kringliggande miljö för placeringen av skylten. Dess synlighet kan dramatiskt reduceras om det finns andra skyltar, träd eller möbler som skymmer den.

Läs vår guide  FASADSKYLT - FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET I 5 STEG  Ladda ner guide

Dela med dig av alla viktiga detaljer

När du ska beställa skylt är det viktigt att du i ett så tidigt skede som möjligt dela med dig av alla viktiga detaljer till oss på FocusNeo gällande dina önskemål och behov. Det inkluderar bland annat syftet med skylten, budget såväl som tidsplan. 

Med tillgång till dessa detaljer gör det möjligt för både dig och oss att sätta upp realistiska förväntningar och minimera missförstånd i samarbetet.

Spika detaljerna innan du beställer en skylt

Innan du ska beställa nya skyltar råder vi dig att rådslå med alla beslutsfattare inom din verksamhet för att diskutera alla detaljer, inklusive budget och tidslinje. Se till så att alla är eniga om vad för skylt ni är ute efter och vad dess huvudsakliga funktion är.

Beställ skyltar från FocusNeo idag

FocusNeo är en helhetsleverantör av skyltar och annan visuell kommunikation. Vi hjälper företag, detaljhandeln, hotell, restauranger och fastighetsägare med hela processen från förstudie till komplett installation och service. 

Kontakta oss för att beställa skylt idag. Utforska vårt utbud av skyltar.

Lars Lindberg är marknadschef på FocusNeo

Head of Marketing

+46 8 681 68 34

lars.lindberg@focusneo.se

Lars Lindberg är marknadschef på FocusNeo med flera års erfarenhet av varumärkesprofilering för företag och fastigheter.