Tips i arbetet med att formge ny skylt eller ljuslåda

Många gånger är ljusskyltarna det första vi ser när vi kommer till stan. Skyltarna som helt karaktäriserar specifika byggnader och som blir identitetsmarkören för fastigheterna som sådana. Detta kan vara en otrolig möjlighet för varumärken och företag som vill attrahera och nå fram till nya kunder.

Men för att uppnå de här effekterna så måste man hitta skyltlösningar som sticker ut i mängden. Det räcker alltså inte bara med koncept som ser ut som vilken annan skylt som helst, utan tvärtom bör man arbeta med väl tilltagna storlekar och estetik som kanske pushar gränsen för vad vi är vana att se. I vissa fall kan det också vara bra att investera i flera olika typer av skyltar som kompletterar varandra, till exempel en fasadskylt i form av en ljuslåda eller en flaggskylt, olika inomhusskyltar och vinyldekor som lyfter er visuella identitet.

Här nedan hittar fler tips på olika steg som bör ingå i arbetet med att ta fram en ny ljusskylt för att förbättra förutsättningarna för en lyckad design:

Gör en förstudie

I förstudien gäller det att analysera förutsättningarna för skyltproduktionen. Vad är det för typ av företag som behöver skylten och vad vill man kommunicera? Vad önskar ni att ert varumärke kommunicerar? Finns det en redan befintlig grafisk profil och ska den användas även fortsättningsvis? Hur ser den aktuella fastigheten ut, och vilken typ av skyltar märks i de närmsta omgivningarna – hur ska er nya ljuslåda eller skylt förhålla sig till dessa?

Sätt en budget

Hur mycket pengar man som företag har möjlighet att lägga på en skylt är avgörande för vilket material som används, hur mycket tid som kan läggas på designen, valet av storlek och skylttyp. Verksamheter som själva är osäkra på hur pengarna kan användas effektivt och för bästa möjliga investering kan ofta vända sig till en professionell skylttillverkare och få bra råd.

Tänk igenom er design

 Även om en stor del av designprocessen har förberetts under förstudien så är det viktigt att inte stressa igenom själva arbetet. Ta fram noggranna skisser och jämför olika förslag och modeller för att vara säker på att ni väljer rätt alternativ. Fråga gärna också kunder och personer som ingår i er målgrupp hur de upplever skylten, och om de hade föredragit att den såg ut på annat sätt.

Montering och underhåll

Tänk på att bygglov krävs för montering av skyltar utomhus. Se alltid till att anlita professionell hjälp vid installation av skylten, framförallt vid installation av fasadskyltar och logotypskyltar av större storlek.

Som bäst fungerar skyltarna om du ser till att underhålla dem regelbundet, med hjälp av ett kompetent skyltföretag i Stockholm. Då kan du vara säker på att de kommer att hålla under lång tid framöver.

Du som är intresserad av att investera i nya skyltar kan kontakta oss på Focus Neon. Vi erbjuder hållbara lösningar, skräddarsydda för just dina behov. Mer information hittar du här på vår webbplats.