Kund: TELE2

The Challenger Spirit

Kund: TELE2

Ny identitet snabbt på plats när
Tele2 och Com Hem går ihop

Tele2 är en av Nordens största telekomoperatörer, känd som den stora utmanaren på telekommarknaden under 1990-talet. Under 2018 förvärvades Com Hem och 2021 förenades de två varumärkena under Tele2. Det nya Tele2 försågs med en ny logotyp och en gemensam visuell identitet.

FocusNeo fick uppdraget att ta fram ett nytt skyltprogram för kontoren och Tele2s hela nätverk av ca 40 butiker. Efter en upphandling och omfattande tester med prototyper implementerades skyltprogrammet under stor tidspress – samtliga kontor fick nya skyltar installerade på en och samma dag och butikernas skyltning var färdig inom en vecka. FocusNeo levererar idag kontinuerligt skyltning till Tele2s butiksnätverk.

Kund:
TELE2

Vad:
Rebranding

När:
2021

Var:
Sweden

Visa relaterade case

Branding

Kund:
TELE2

Vad:
Rebranding

När:
2021

Var:
Sweden