• TAKTILA SKYLTAR –
    Skapa tillgänglighet för alla

    Kontakta oss

FRÅGA OSS

Taktila skyltar är skyltar för synskadade som gör miljöer mer tillgängliga för alla inom den. Taktila skyltar har visuella budskap i form av text och symbol som sticker ut från ytan (upphöjda) och kan kombineras med punktskrift (braille), vilket gör dem läsbara för både seende och synskadade.

Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar baserat på dina behov och förutsättningar, där vi hjälper dig skapa en miljö där alla har chansen att vistas både bekvämt och säkert. Kontakta FocusNeo för mer information om våra taktila skyltar för synskadade, taktila ledstråk eller för att begära offert redan idag.

Taktila skyltar skapar tillgänglighet för alla

På FocusNeo arbetar vi för att skapa tillgängliga miljöer för alla. Orientering inklusive vägvisning är centrala områden som ökar lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vi använder utstuderade metoder och vår erfarenhet för att kunna leverera bästa möjliga tillgänglighetsanpassning och öka tydligheten. Framtagande av taktila skyltar med texter och symboler i relief är en del av detta arbete, men för att resultatet ska bli så bra som möjligt måste vi se till helheten, där vi även analyserar behovet av t ex ledstråk, kontrastmarkeringar, orienteringstavlor mm.

Att köpa taktila skyltar behöver inte vara svårt. Våra erfarna projektledare och designers hjälper dig till rätt taktil skyltning anpassat till er visuella identitet. Oavsett hur er visuella kommunikation ser ut hittar vi rätt känsla och lösning för er.

Viktigt med kontrast och placering

Taktila skyltar ska vara möjliga att läsa för personer med nedsatt synförmåga och har därför symboler, text och/eller punktskrift i relief. För att öka tydligheten är skarpa kontraster mellan bakgrund, symboler och text viktigt och därför placeras ljusa budskap på mörk bakgrund och vice versa. Skyltarna skall även placeras så att de utan besvär kan läsas av såväl stående som av personer med nedsatt rörelseförmåga. Mer om detta kan man läsa i BFS 2013:9 HIN 3. 7 §

Att tänka på när du ska köpa taktila skyltar

Vi har lång erfarenhet av att leverera vägvisningssystem, taktila skyltar och taktila orienteringstavlor. Vi håller oss uppdaterade gällande regelverket kring taktila skyltar i bland annat offentliga miljöer. Kombinerat med vår expertis inom design kan vi anpassa taktil skyltning och vägvisning till er visuella identitet och omgivande arkitektur.  Du kan alltid vända dig till oss rörande utformning och råd kring taktil skyltning.

För att underlätta när du ska köpa taktila skyltar, använder vi oss av en väl beprövad arbetsmetod som säkerställer en trygg leverans. Vår arbetsmetod kallas Access och är en stor anledning till att vi får förtroendet att få leverera skyltar och visuell kommunikation till många världsledande varumärken och till många av Sveriges största företag. Vi har kompetensen för att ta ett helhetsgrepp om ert varumärke och vara en drivande part i en profilering av ert företag. Kontakta oss om du vill veta mer eller för att få en offert på ditt projekt.

FAQ

Taktila skyltar gör miljöer mer tillgängliga för personer med nedsatt synförmåga. Taktila skyltar har visuella budskap som sticker ut från ytan och kan kombineras med punktskrift (braille), vilket gör dem läsbara för både seende och synskadade.

Taktila skyltar skall placeras så att de utan besvär kan läsas av såväl stående som av personer med nedsatt rörelseförmåga. Kontakta oss om du vill veta mer.