Stora skyltar i stora mängder åt Akzo Nobel

90 platser senare är vi snart klara med det omfattande skyltprojekt till Akzo Nobel, som pågått under 2010 och 2011. Ca 45 platser stod klara vid förra årsskiftet, och nu ytterligare 45. Endast ett tjugotal orter återfinns i Sverige, resten ligger utspridda över 14 andra länder i Europa. Focus har haft ett helhetsansvar på alla sajter, och ombesörjt allt från teknisk survey till skisser, tillverkning och montage. Pyloner, fasadskyltar, takskyltar och folietexter har utgjort skyltfloran av infartsskyltar, hänvisningsskyltar och identitetsskyltar. Alla lysande skyltar är belysta med lysdioder. Totalt har ett tusental skyltar tillverkats och installerats.