• SKYLTPROGRAM
    ger fastigheten en identitet

Ett välutformat skyltprogram stärker den visuella identiteten och förmedlar en känsla för fastigheter, köpcentrum, byggnader eller hela kvarter. Skyltprogrammet skapar förutsättningar för hyresgästernas synlighet och förmedlar ert varumärke så som ni vill att det ska upplevas. Det ligger även till grund för och sätter ramarna för hur skyltning och varumärken skall exponeras under lång tid framöver.

Vårt designteam arbetar i nära samarbete med dig för att ta fram ett skyltprogram som förmedlar rätt identitet. Vi experimenterar med färger, tekniker och material för att hitta en hållbar väg och rätt strategimed optimal synlighet för både fastigheterna och hyresgästerna.

ATT SKAPA SKYLTPROGRAM FÖR FASTIGHETER

Att ta fram skyltprogram för fastigheter är en process i flera steg. Vi arbetar tillsammans genom hela processen med målsättningen att det slutgiltiga resultatet skall bli estetiskt tilltalande och att samtliga skyltplaceringar skall få optimal synbarhet i harmoni med fastighetens arkitektur. Vårt designteam kommer tillsammans med dig ta fram ett skyltprogram som förmedlar rätt identitet. Vi experimenterar med färger, tekniker och material för att hitta en hållbar väg och rätt strategi med optimal synlighet för både fastigheterna och hyresgästerna.

Skyltprogrammets omfattning kan variera, men vanligen innehåller det koncept för fastighetens identitet, fasadskyltning, riktlinjer för exteriör och interiör hyresgästskyltning, wayfinding och tillgänglighet (inklusive taktil skyltning) samt teknisk dokumentation och ritningsunderlag.

Topp fasadskyltar av FocusNeo

SÅ TAR VI FRAM SKYLTPROGRAM

Konsultation

Vi genomför en förstudie av ert projekt där vi gemensamt går igenom omfattningen, alla förutsättningar och åskådliggör vilka regler och krav som gäller. Denna förstudie ger oss svar på vilket behov som föreligger och vad som skall tas fram.

Designförslag

Baserat på förstudien tar vi fram designkoncept som bygger på optimala tekniska och materialmässiga lösningar och som lyfter fram identiteten på bästa möjliga sätt. Förslagen följer alltid de lagkrav och riktlinjer som gäller för t ex tillgänglighetsskyltning. Vi strävar alltid efter att hitta moderna och hållbara lösningar som är kostnadseffektiva, tydliga och enkla att följa.

Leverans

Efter godkännande från er levereras skyltprogrammet i PDF-format. Skyltprogrammet innehåller alla nödvändiga förutsättningar och är redo att implementeras omedelbart.

SKYLTPROGRAM FÖR FASTIGHETER I STOCKHOLM, GÖTEBORG ELLER MALMÖ?

Oavsett var fastigheten är placerad kan vi hjälpa dig. På FocusNeo har vi stor kunskap och lång erfarenhet av att ta fram skyltprogram åt fastighetsägare för olika ändamål.

Vi har arbetat med både större och mindre kontorsfastigheter, köpcentrum, gallerior och enskilda hyresgäster. Vi lyssnar alltid till era idéer och tillsammans tar vi fram en optimal lösning anpassad efter ert behov.

Låt oss hjälpa er att ta fram ett skyltprogram som stärker er identitet och skapar återkommande besökare! Har du frågor om vår arbetsprocess, priser eller skyltprogram i allmänhet – tveka inte att kontakta oss.

Skyltprogram Castellum Klassföreståndaren Stockholm