Skyltmontage i Skandinavien

Vår unika skyltprodukt LP-Flex, som är en snygg, energisnål, hållbar och starkt och jämnt lysande lysdiodskylt, tillverkas på en fabrik i Tyskland som verkligen ligger i bräschen i skyltbranschen. Focus har ensamrätt på produkten i Norden (exkl. Danmark), och våra amerikanska kollegor i branschen, Colite, har ensamrätt i USA. Nyligen gjorde Colite en omprofilering åt det amerikanska bolaget Xylem som finns över hela världen. När ett 30-tal orter i Sverige, Norge och Danmark skulle projekteras och monteras kontaktade Colite Focus, eftersom de kände till att vi gör många större omprofileringar, och har ett brett nätverk av montagefirmor i hela Skandinavien. På bilderna nedan syns delar av resultatet av samarbetet.

Förväntansfull personal samlad utanför det svenska huvudkontoret vid avtäckning av den nya skylten.