• SKYLTMASTER
    för maximal synbarhet

Skyltmaster används framförallt för att exponera och synliggöra ert varumärke på riktigt långa avstånd. De hjälper era kunder att snabbt notera var ni finns och hitta er i omgivningen.

Ett vanligt användningsområde för skyltmaster är för synlighet kring större motortrafikleder. För många bensinstationer, restauranger eller andra affärsverksamheter kan en skyltmast som syns på hundratals meters avstånd vara helt avgörande för att få besökarna att hitta till dig och därmed också för verksamhetens framgång.

För själva skylten i skyltmasten använder vi normalt sett en konstruktion bestående av en ljuslåda som förses med LED-belysning för bästa livslängd och lägsta vikt. Ljuslådan förses sedan med en spännduksfront som exponerar logotypen eller motivet. Dukfronten gör det möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt byta budskap och utföra eventuella serviceåtgärder på skylten. 

Läs mer

SYNS DU INTE, SÅ FINNS DU INTE

Att en skyltmast får rätt storlek och placeras på exakt rätt position är mycket viktiga faktorer som kan vara avgörande för ett lyckat skyltprojekt. För att hitta den optimala placeringen hjälper vi dig med siktanalyser, synbarhetsberäkningar, avståndsmätningar och positionering.  När placeringen är utsedd beräknar vi vindlaster och tar fram konstruktionsritningar för skylt, bärande konstruktion, infästningar och fundament. Som helhetsleverantör hjälper vi till med hela entreprenaden inklusive tillståndshantering och kontroll med målet att du ska få en stabil och säker skylt som syns på långt avstånd. För att ge dig en tryggast möjliga leverans erbjuder vi alltid:

  • Bärande stål- och aluminiumkonstruktioner enligt EN1090-1
  • Kvalitetssäkring av arbetet enligt ISO 9001:2008
  • Montageteam med certifikat för höghöjdsarbete
  • Montageteam auktoriserade av Elsäkerhetsverket

FocusNeo har lång erfarenhet av projektledning, design, konstruktion och montage av skyltmaster och vi hjälper bland annat flera av Skandinaviens ledande restaurangkedjor med profilering och maximal synlighet. Om du vill veta mer om hur vi arbetar, våra skyltar eller diskutera ett kommande projekt är du välkommen att kontakta oss.

Mindre

FRÅGA OSS

VILL DU VETA MER OM HUR VI ARBETAR MED SYNLIGHET OCH KONSTRUKTION ELLER BOKA ETT MÖTE?