• LED-SKYLTAR MED SLÅENDE
    DESIGN OCH KVALITET

Lysrör och glödlampor tillhör historien. Idag utrustas i princip alla skyltar med modern LED-teknik, dvs lysdioder som på ett mycket flexibelt sätt monteras i allt från bokstavsprofiler till ljuslådor. Idag finns även LED-varianter som ersätter det klassiska neonet som ljuskälla med bibehållet uttryck. LED-skyltar blir nästintill underhållsfria, eftersom livslängden på lysdioderna är mycket längre än med konventionell teknik.

FÖRDELAR MED LED-SKYLTAR

Lysdioder är mycket små komponenter och kan monteras på flera olika sätt. Därför kan LED-skyltar göras betydligt tunnare och ljussättningen av skyltarna blir mer flexibel. Kompletterat med olika tekniker kan skylten utformas så att den lyser framåt, bakåt, åt sidorna eller på det sätt som framhäver ert varumärke bäst.

Energieffektiviteten är betydligt högre än traditionella belysningskällor som lysrör, glödlampor och neon.  Lysdioder ger mer ljus per watt jämfört med både neon och glödlampor och kan lätt dimmas. Det krävs knappt en tiondel så mycket ström för att driva en LED-skylt jämfört med en neonskylt. Dessutom har lysdioderna en mycket lång hållbarhet och låg ljusdegradering, dvs tappar i ljusstyrka under dess livslängd.

Läs mer

De flesta LED-skyltarna utrustas med en färgsatt akrylfront, men även själva lysdioden kan färgsättas för att skapa önskade ljuseffekter.

LED-skyltar blir tåligare då lysdioderna tål temperaturväxlingar, stötar och vibrationer bättre än andra ljuskällor. De alstrar dessutom mycket lite värme.

Lysdioderna gör att ljusspridningen blir bättre i skylten och minskar risken för skuggningar och ojämnt ljus. Dessutom innehåller lysdioder inget kvicksilver som lysrör, neonrör och traditionella glödlampor, vilket är bra för miljön.

LED-SKYLTAR FRÅN FOCUSNEO

Som kund ska du vara medveten om att det är stora skillnader i kvalitet mellan olika lysdioder och leverantörer och att det därför också förekommer stora prisskillnader. På FocusNeo arbetar vi uteslutande med högkvalitativa lysdioder från utvalda leverantörer för att ge dig de bästa produkterna. Våra fabriker kvalitetssäkrar lysdioderna så att varje skylt får exakt samma ljus och minsta möjliga ljusdegradering över tid. Genom utförlig dokumentation kan vi ersätta en trasig lysdiod med exakt samma ljusvärden som vid den ursprungliga leveransen.

Skyltar som utrustas med LED-teknik är mycket flexibla och kan tillverkas i stora format som får synbarhet på mycket långt håll. Skyltarna kan monteras i princip var som helst – från takmontage utomhus och fasader till inomhus ovan butiksentréer eller på vägg. För skyltar i inomhusmiljö eller i gatunivå som ställer mycket höga krav på finish rekommenderar vi att använda en exklusiv variant på LED-skylt som kallas LPFLEX.

Mindre

FRÅGA OSS

VILL DU VETA MER OM HUR VI ARBETAR MED SYNLIGHET OCH KONSTRUKTION ELLER BOKA ETT MÖTE?