• SKYLTAR
    varumärkesbärare och ert ansikte utåt

När ett företag beslutar att etablera ett nytt varumärke, starta en ny verksamhet eller skrota sitt gamla varumärke för att omprofilera sig, finns det många faktorer och hinder att ta hänsyn till. En viktig faktor som vanligtvis inte är det första man kommer att tänka på är skyltar. Oavsett om du är detaljhandlare, fastighetsägare, företagare eller en organisation är skyltar mycket viktiga eftersom de är ditt företags ansikte utåt. Om ni dessutom driver ett företag eller organisation med global verksamhet blir ett konsekvent skyltprogram särskilt viktigt för att skapa igenkänning och en enhetlig profil.

LÅNG ERFARENHET AV STARKA VARUMÄRKEN

Ända sedan 1970-talet har FocusNeo haft äran att få arbeta med starka varumärken inom detaljhandel, bank- och finanssektorn, industrin och hotell- och restaurantnäringen. Gemensamt för alla dessa varumärken är att de lägger stor vikt på sina skyltprogram och inkluderar dem som en betydande del av varumärkets helhet och image.

När vi på FocusNeo engageras i ett tidigt stadium i en omprofileringsprocess kan vi med vår långa erfarenhet bidra med vår kunskap och göra stor skillnad i ett omfattande projekt.

  • Som helhetsleverantör blir vi en betrodd partner som redan från början förstår det nya varumärket och dess innebörd. På så sätt kan vi snabbare hitta rätt uttryck till varje enskild plats.
  • Vi bidrar till en konsekvent varumärkesidentitet både lokalt och globalt. Vi kan utvärdera om det nya varumärket kommer att visas korrekt på alla typer av skyltar. Om det finns utrymme för förbättringar, har vi möjlighet att göra rekommendationer redan tidigt i processen.
  • Vi tillhandahåller expertis inom logistik för stora internationella projekt med vårt globala nätverk av installatörer och produktionsanläggningar. Vi ger kostnadsbesparingar till våra kunder genom effektiv projektledning, upparbetade logistiknätverk och miljövänlig avfallshantering utan att äventyra kvaliteten i ert varumärke.
  • Vår tekniska kompetens bidrar till både små och stora justeringar i design, utförande och material. Resultatet blir en mer kostnadseffektiv och hållbar produkt som håller ert varumärke synligt under en längre tid.

Läs mer

ENGAGEMANG SOM GER MER

Att vi återkommande får bidra till och genomföra stora omprofileringsprojekt som t ex McDonald´s, AkzoNobel, Dressmann och SEB, beror på våra långa relationer, vår kompetens och de erfarenheter vi fått genom att arbeta med några av världens största varumärken.  Det finns en rad faktorer som bidrar till ett lyckat projekt, men vi är övertygade om att den enskilt största framgångsfaktorn är vårt engagemang för varumärken. Vi värderar våra kunders varumärken precis lika mycket som de själva gör och är stolta över att kunna se till att deras varumärkesidentitet kommer till liv.

Mindre

FRÅGA OSS

VILL DU VETA MER OM HUR VI PÅ FOCUS ARBETAR MED SYNLIGHET OCH KONSTRUKTION ELLER FÅ EN OFFERT PÅ DITT PROJEKT?

GALLERI