VÄLKOMMEN TILL FOCUSNEO – ERT SKYLTFÖRETAG I STOCKHOLM

Vi är experter på skyltar och visuell kommunikation och har försett näringslivet med skyltar i Stockholm sedan 1965. Vi erbjuder tjänster och produkter av högsta kvalitet och har resurser och kapacitet att hantera både ett enstaka skyltprojekt eller en global omprofilering. Som en erfaren skylttillverkare i Stockholm har vi kompetensen att ta ett helhetsgrepp om ert varumärke och vara en drivande part i en profilering av ert företag.

Bland våra kunder hittar ni alla typer av företag och organisationer, butiker, hotell, restauranger och fastighetsägare i Stockholm som önskar skyltar utöver det vanliga. Som ledande skyltföretag i branschen har vi resurser för både det lokala företagets synlighet och som täcker det globala företagets behov av effektiv projektledning och kontroll.

Läs mer

KVALITET VIKTIGT FÖR BRA SKYLTAR I STOCKHOLM

Det är stora skillnader i kvalitet mellan olika leverantörer av skyltar i Stockholm och det förekommer stora prisskillnader i branschen. En billig skylt kan se bra ut under en kort tid, men kommer med stor sannolikhet att uppvisa brister efter bara något år. FocusNeo är skyltleverantören i Stockholm med över 50 års erfarenhet av skylttillverkning. Vi arbetar uteslutande med högkvalitativa material och lysdioder från utvalda leverantörer för att ge kunderna de bästa produkterna. Våra fabriker kvalitetssäkrar lysdioderna så att varje skylt får exakt samma ljus och minsta möjliga ljusdegradering över tid. Genom utförlig dokumentation kan vi till exempel ersätta en trasig lysdiod med exakt samma ljusvärden som vid den ursprungliga leveransen.

LEDANDE SKYLTTILLVERKARE I STOCKHOLM

På FocusNeo har vi stor kunskap och lång erfarenhet av att tillverka alla typer av skyltar i Stockholm.  Vi skapar allt från ljusskyltar med fristående bokstäver till neonskyltar och olika ljuslådor. Som skyltleverantör är vi lyhörda för kundernas önskemål och lyssnar alltid till era idéer och behov. Tillsammans med vårt duktiga designteam tar vi fram en optimal lösning anpassad efter ert varumärke och grafiska profil. 

BEHÖVER ERT FÖRETAG I STOCKHOLM NYA SKYLTAR?

Låt en ledande skylttillverkare i Stockholm hjälpa er att synas på bästa sätt! Vill ert företag i Stockholm investera i nya skyltar eller har ni frågor om priser för ljusskyltar – tveka inte att kontakta oss. FocusNeo är Nordens största skyltleverantör och behöver ni skyltar i Göteborg, Malmö, Oslo eller på annan ort kan vi hjälpa till.

.

Mindre

Coca-Cola takskylt av FocusNeo

KONTAKTA OSS IDAG

Vårt kontor ligger i Hägersten, bara ett stenkast utanför tullarna. Kom till oss med din idé eller ditt projekt – vi hjälper dig till skyltar i Stockholm som syns starkare, längre och tydligare.

SKYLTAR STOCKHOLM

BYGGLOV FÖR SKYLTAR I STOCKHOLM

Du behöver bygglov för skylt när du sätter upp, flyttar eller väsentligt ändrar på skyltar, ljusanordningar och större budskap på en fastighet inom detaljplanelagt område (6 kap §3 plan- och byggförordningen). Så gott som all mark i Stockholm är detaljplanelagd, så räkna med att du behöver söka bygglov. Det finns några undantag från kravet på bygglov i detaljplanelagt område, till exempel:

  • Skyltar som har en yta på högst 1 m² eller orienteringstavlor på högst 2 m², förutsatt att skylten inte placeras i anslutning till särskilt värdefulla miljöer, byggnader och platser enligt 8 kap §13 i plan- och bygglagen.
  • Skyltar som monteras inomhus
  • Skyltar för tillfälliga arrangemang
  • Flaggor

Det krävs inte bygglov för att byta, renovera eller ta ned skyltar i Stockholm, så länge det inte görs någon väsentlig förändring av skyltarna. Men om något skall förändras, till exempel budskap, placering, storlek, färg, form eller ljussättning, krävs ett nytt bygglov.

Tänk på att:

  • Skyltar i Stockholm ska vara estetiskt väl utformade med en storlek och skala anpassad till stadsrummet och den hastighet som råder i området.
  • Skyltar ska placeras inom fastighetsgränsen för verksamheten de avser.
  • Skyltar ska så långt som möjligt utformas och placeras på ett sätt som gör dem tillgängliga och användarvänliga även för personer med nedsatt funktions-, rörelse eller orienteringsförmåga. Läs gärna mer om detta under Universell design.
  • Skyltar och ljusanordningar ska inte försämra trafiksäkerheten
  • Fasadskyltar ska knyta an till verksamheten i byggnaden och inte ha fokus på varureklam.
  • Upplysta eller belysta skyltar och ljusanordningar ska kunna regleras vad gäller styrka och tiden de lyser.

Det kan också finnas lokala riktlinjer, där stadsbyggnadsnämnden beslutat vad som gäller för skyltning i ett område, till exempel i Gamla Stan, och där speciella regler måste följas. Fastighetsägaren kan även ha tagit fram ett skyltprogram som gäller för en enskild fastighet för att samordna skyltningen. Dessa program befriar inte skyltarna från kravet på bygglov.

På FocusNeo har vi koll på vilka regler som gäller för bygglov för skyltar i Stockholm. Om du vill ha hjälp med din ansökan finns vi här för dig.

FAQ

FocusNeos kontor i Stockholm ligger i Örnsberg/Hägersten. Besök oss gärna!

Som helhetsleverantör erbjuder FocusNeo tjänster hela vägen från idéskisser till installation. Kontakta oss idag för ett första möte!