Skyltar på glasfasad

Här är ett exempel på hur man enkelt kan lösa skyltfrågan när en fasad består helt av glas och det inte går att fästa några skyltar utanpå fasaden. Att fästa skyltarna utanpå fasaden vore förstås att föredra, eftersom de så här syns sämre när det dagtid blänker i glaset och annat runtom huset reflekteras i rutorna. Men belysta kvällstid framträder de i princip lika bra som om de hade suttit utanpå. Skyltarna på bilden lyser genom logotypen som vetter utåt mot gatan. Inåt har vi gjort skyltarna obelysta så att ljuset från dem inte ska störa de som arbetar på kontoret. 2008 fick Focus förtroendet att sköta Skandias omprofilering med skyltar i Sverige. Då skyltade vi om ett 70-tal platser, och vi fortsätter att leverera skyltar till nyöppnade Skandiakontor i hela landet.