VÄLKOMMEN TILL FOCUSNEO – ERT SKYLTFÖRETAG I MALMÖ

Vi är experter på skyltar och visuell kommunikation och har försett näringslivet med skyltar i Malmö sedan 1965. FocusNeo erbjuder tjänster och produkter av högsta kvalitet och har resurser och kapacitet att hantera både ett enstaka skyltprojekt eller en global omprofilering. Vi har kompetensen att ta ett helhetsgrepp om ert varumärke och vara en drivande part i en profilering av ert företag.

Bland våra kunder hittar ni alla typer av företag och organisationer, butiker, hotell, restauranger och fastighetsägare i Malmö som önskar skyltar utöver det vanliga. Som ledande skyltföretag i branschen har vi resurser för både det lokala företagets synlighet och som täcker det globala företagets behov av effektiv projektledning och kontroll.

Läs mer

KVALITET VIKTIGT FÖR BRA SKYLTAR I MALMÖ

Det är stora skillnader i kvalitet mellan olika leverantörer av skyltar i Malmö och det förekommer stora prisskillnader i branschen. Som med mycket annat handlar kvalitet om att hålla i längden. En billig skylt kan se bra ut under en kort tid, men kommer med stor sannolikhet att uppvisa brister efter bara något år. Därför arbetar vi uteslutande med högkvalitativa material och lysdioder från utvalda leverantörer för att ge kunderna de bästa produkterna. Våra fabriker kvalitetssäkrar lysdioderna så att varje skylt får exakt samma ljus och minsta möjliga ljusdegradering över tid. Genom utförlig dokumentation kan vi t ex ersätta  trasiga lysdioder på skyltar i Malmö med exakt samma ljusvärden som vid den ursprungliga leveransen.
LEDANDE SKYLTTILLVERKARE I MALMÖ

På FocusNeo har vi lång erfarenhet och stor kunskap om att tillverka alla typer av skyltar, t ex ljusskyltar med fristående bokstäver, neonskyltar samt ljuslådor i större format. Vi är lyhörda för våra kunders önskemål och lyssnar alltid till era idéer och behov. Tillsammans med vårt duktiga designteam tar vi fram en optimal lösning anpassad efter ert varumärke och grafiska profil.

BEHÖVER DITT FÖRETAG I MALMÖ NYA SKYLTAR?

Låt en ledande skylttillverkare i Malmö hjälpa er att synas på bästa sätt! Vill ert företag i Malmö ha nya skyltar eller har frågor om priser för ljusskyltar – tveka inte att kontakta oss via formuläret nedan. FocusNeo är Nordens största skyltleverantör och behöver er verksamhet skyltar i Göteborg, Stockholm, Oslo eller på annan ort kan vi stå till tjänst.

Mindre

KONTAKTA OSS IDAG

Välkommen att kontakta oss för att förverkliga din idé eller ditt projekt. Vi hjälper dig med skyltar i Malmö som syns starkare, längre och tydligare.

SKYLTAR MALMÖ

BYGGLOV FÖR SKYLTAR I MALMÖ

Du måste ansöka om bygglov när du sätter upp, flyttar eller väsentligt ändrar på skyltar, ljusanordningar och större budskap på en fastighet inom detaljplanelagt område (6 kap §3 plan- och byggförordningen). Eftersom i princip all mark i Malmö är detaljplanelagd, så bör du räkna med att du måste söka bygglov. Det finns dock några undantag från kravet på bygglov i detaljplanelagt område, till exempel:

  • Skyltar som har en yta på högst 1 m² eller orienteringstavlor på högst 2 m², förutsatt att skylten inte placeras i anslutning till särskilt värdefulla miljöer, byggnader och platser enligt 8 kap §13 i plan- och bygglagen.
  • Skyltar som monteras inomhus
  • Skyltar för tillfälliga arrangemang (ej försäljnings- och reklamkampanjer) som är uppsatta under högst fyra veckor
  • Flaggor

Oavsett storlek behövs bygglov för belysta och lysande skyltar/ljusanordningar om ljusstyrkan överstiger 300 candela/kvadratmeter efter solens nedgång eller om ljusstyrkan växlar. Det gäller även om de placeras bakom glas och riktas mot allmän plats.

Du behöver inte bygglov för att byta, renovera eller ta ned skyltar i Malmö, så länge du inte ska genomföra en väsentlig förändring av dem. Men om något skall förändras, till exempel placering, budskap, storlek, form, färg eller ljussättning, krävs ett nytt bygglov.

Tänk på att: 

  • Skyltar i Malmö ska vara estetiskt väl utformade med en storlek och skala anpassad till stadsrummet och den hastighet som råder i området.
  • Skyltar ska placeras inom fastighetsgränsen för verksamheten de avser.
  • Skyltar ska så långt som möjligt utformas och placeras på ett sätt som gör dem tillgängliga och användarvänliga även för personer med nedsatt funktions-, rörelse eller orienteringsförmåga. Läs gärna mer om detta under Universell design.
  • Skyltar och ljusanordningar ska inte försämra trafiksäkerheten
  • Fasadskyltar ska knyta an till verksamheten i byggnaden och inte ha fokus på varureklam.
  • Upplysta eller belysta skyltar och ljusanordningar ska kunna regleras vad gäller styrka och tiden de lyser.

UTPEKADE OMRÅDEN

Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värde fullt. Stadsbyggnadskontoret gör en bedömning av det enskilda fallet vid bygglovprövningen och det behövs inget utpekade i förväg. I Översiktsplan för Malmö pekas sammanhängande miljöer som är kulturhistoriskt särskilt värdefulla ut. Du kan se dessa på www.malmo.se/op/karta i kartlagret kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer.
I många fall har även Fastighetsägaren tagit fram ett skyltprogram för att samordna skyltningen som gäller för en enskild fastighet. Dessa program befriar dock inte skyltarna från kravet på bygglov.

På FocusNeo har vi koll på vilka regler som gäller för bygglov för skyltar i Malmö. Om du vill ha hjälp med din ansökan finns vi här för dig.

FAQ

FocusNeos har en regionssäljare för Malmö och Södra Sverige. Ta gärna kontakt!

Som helhetsleverantör erbjuder FocusNeo tjänster hela vägen från idéskisser till installation. Kontakta oss idag för ett första möte!