Skyltar i media

Jag flaggade i ett tidigare inlägg för att vi snart skulle prata lite om skyltar i media. Det kommer nu!

Vi i skyltbranschen försöker ofta betona hur viktigt det är för ett företag att ha en representativ skylt – eftersom skylten ju är företagets mest påfallande ansikte utåt. Med bilderna i det här inlägget vill vi understryka hur det inte bara gäller alla människor som kommer i direkt kontakt med skylten där den hänger, utan också alla de som upplever företaget via olika media. Skyltar visas ofta på bild i TV-reportage och tidningsartiklar för att tydliggöra för tittare och läsare vilket företag inlägget handlar om.

Vissa företag som får extra mycket uppmärksamhet blir till och med så starkt förknippade med sina skyltar att skyltarna nästan tar över igenkänningen från den tryckta versionen av logotypen!

Vilka företag förknippar du starkast med deras skyltar? Kan du komma på några exempel på företag som lyckats riktigt bra med att marknadsföra sig med hjälp av sin skylt? Eller har du kanske några riktigt dåliga exempel? Dela gärna med dig i kommentarsfältet!