VÄLKOMMEN TILL FOCUSNEO – ERT SKYLTFÖRETAG I GÖTEBORG

Vi är experter på skyltar och visuell kommunikation och har försett näringslivet med skyltar i Göteborg sedan 1965. Vi erbjuder tjänster och produkter av högsta kvalitet och har resurser och kapacitet att hantera både ett enstaka skyltprojekt eller en global omprofilering. FocusNeo har lång erfarenhet av skylttillverkning i Göteborg och har kompetensen att ta ett helhetsgrepp om ert varumärke och vara en drivande part i en profilering av ert företag.

Bland våra kunder hittar ni alla typer av företag och organisationer, butiker, hotell, restauranger och fastighetsägare i Göteborg som önskar skyltar som sticker ut från mängden. Som ledande skyltföretag i branschen har vi resurser för både det lokala företagets synlighet och som täcker det globala företagets behov av effektiv projektledning och kontroll.

Läs mer

KVALITET VIKTIGT FÖR BRA SKYLTAR I GÖTEBORG

Det råder stora skillnader i kvalitet mellan olika skylttillverkare i Göteborg och därmed förekommer det stora prisskillnader i branschen. En billigare skylt kan se bra ut under en kortare tid, men kommer med stor sannolikhet att uppvisa kvalitetsbrister efter en tid. På FocusNeo arbetar vi uteslutande med högkvalitativa material och lysdioder från utvalda leverantörer för att ge er skyltar i Göteborg utöver det vanliga. Våra fabriker genomför kvalitetssäkring av till exempel lysdioder, så att varje skylt får exakt samma ljus och minsta möjliga ljusdegradering över tid. Genom utförlig dokumentation av era skyltar i Göteborg kan vi till exempel ersätta en trasig lysdiod med exakt samma ljusvärden som vid den ursprungliga leveransen.

LEDANDE PÅ SKYLTTILLVERKNING I GÖTEBORG

FocusNeo har lång erfarenhet och stor kunskap av att tillverka alla typer av LED-skyltar, ljusskyltar med fristående bokstäver, neonskyltar samt andra skyltar i varierande utföranden. i Som ledande skylttillverkare i Göteborg är vi lyhörda för våra kunders önskemål och lyssnar alltid till era idéer och behov. Tillsammans med vårt duktiga designteam tar vi fram en optimal lösning anpassad efter ert varumärke och grafiska profil. 

FRÅN BUTIKSSKYLTAR I GÖTEBORG TILL OMPROFILERING GLOBALT

FocusNeo är Nordens största skylttillverkare med fyra kontor i Skandinavien. Oavsett om företaget vill ha en ljusskylt i Göteborg, skyltar i Stockholm, Malmö eller en global omprofilering så kan vi hjälpa till. Vi erbjuder helhetslösningar där vi stöttar våra kunder under hela processen med allt från projektledning till montering och service.

Vill företaget investera i ett par nya butiksskyltar i Göteborg eller förnya fasadskyltningen på fastigheten? Låt en ledande skylttillverkare i Göteborg hjälpa er att synas på bästa sätt! Har ni frågor om priser för skyltar i Göteborg är ni välkomna att kontakta oss.

Mindre

BOKA MÖTE

Vårt kontor ligger i Frölunda strax utanför Göteborg. Du är välkommen till oss med din idé eller ditt projekt – vi hjälper dig med skyltar i Göteborg som syns starkare, längre och tydligare.

SKYLTAR GÖTEBORG

BYGGLOV FÖR SKYLTAR I GÖTEBORG

Reglerna säger att du behöver bygglov för skylt när du sätter upp, flyttar eller väsentligt ändrar på skyltar, ljusanordningar och större budskap på en fastighet inom detaljplanelagt område (6 kap §3 plan- och byggförordningen). I princip all mark i Göteborg är detaljplanelagd, så du kan räkna med att du behöver söka bygglov. Det finns några undantag från kravet på bygglov i detaljplanelagt område, till exempel:

  • Skyltar som har en yta på högst 1 m² eller orienteringstavlor på högst 2 m², förutsatt att skylten inte placeras i anslutning till särskilt värdefulla miljöer, byggnader och platser enligt 8 kap §13 i plan- och bygglagen.
  • Skyltar som monteras inomhus
  • Skyltar för tillfälliga arrangemang
  • Flaggor

Du behöver inte bygglov för att byta, renovera eller ta ned skyltar i Göteborg, så länge du inte ska genomföra en väsentlig förändring av dem. Men om något skall förändras, till exempel placering, budskap, storlek, form, färg eller ljussättning, krävs ett nytt bygglov.

Tänk på att: 

  • Skyltar i Göteborg ska vara estetiskt väl utformade med en storlek och skala anpassad till stadsrummet och den hastighet som råder i området.
  • Skyltar ska placeras inom fastighetsgränsen för verksamheten de avser.
  • Skyltar ska så långt som möjligt utformas och placeras på ett sätt som gör dem tillgängliga och användarvänliga även för personer med nedsatt funktions-, rörelse eller orienteringsförmåga. Läs gärna mer om detta under Universell design.
  • Skyltar och ljusanordningar ska inte försämra trafiksäkerheten
  • Fasadskyltar ska knyta an till verksamheten i byggnaden och inte ha fokus på varureklam.
  • Upplysta eller belysta skyltar och ljusanordningar ska kunna regleras vad gäller styrka och tiden de lyser.

Vissa områden i centrala Göteborg, som t ex Inom Vallgraven, Haga, Vasastaden och Lorensberg anses som kulturhistoriskt värdefulla miljöer.  Här ställs höga krav på utformning och placering av skyltar och speciella regler måste följas. I många fall har även Fastighetsägaren tagit fram ett skyltprogram för att samordna skyltningen som gäller för en enskild fastighet. Dessa program befriar dock inte skyltarna från kravet på bygglov.

På FocusNeo har vi koll på vilka regler som gäller för bygglov för skyltar i Göteborg. Om du vill ha hjälp med din ansökan finns vi här för dig.