Skapa en tydligare identitet med skyltportaler

Ibland växer skyltytan vid en butiksentré och bildar en hel portal. En skyltportal skapar en än tydligare identitet på fasaden jämfört med vad en ensam skylt kan göra. I miljöer med många samlade skyltar som t.ex. köpcentrum kan en portal hjälpa butiken att tydligare sticka ut från mängden. Nedan har vi samlat några nyligen levererade skyltportaler till fyra butikskedjor med ganska olika utseende.

Kontakta oss om du också vill ha en tydligare butiksidentitet!