• Så stöttar vi dig med tillgänglighetsanpassning ur ett wayfinding-perspektiv

Vi vet att tillgänglighetsanpassning inte är det första du som projektägare eller byggherre tänker på i ett nytt projekt. Frågan diskuteras, men ingen vill riktigt ta ägandeskap. Det är där vi kommer in! Vi, som experter, vill ta ägandefrågan och driva den framåt.

Läs mer om hur vi kan stötta dig genom hela processen av tillgänglighetsanpassning ur ett wayfinding-perspektiv.

Taktils ledstråk Köping bad & sport

Vad är tillgänglighetsanpassning ur ett wayfinding-perspektiv?

Wayfinding och tillgänglighetsanpassning om att besökare med syn- eller funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar som alla andra att kunna navigera i dina lokaler. Det gäller framförallt två olika delar:

  • Taktil skyltning: Skyltar framtagna för personer med funktionsnedsättning som exempelvis nedsatt syn eller rörelsebegränsning. Skyltningen kan bestå av texter eller symboler som är upphöjda ovanför ytan, alternativt punktskrift som placeras där alla kan se eller känna dem.
  • Säkerhetsprodukter: Markörer som tydligt visar till exempel trappsteg och dörrsvep, samt kontrastmarkeringar och ledstråk.

Så jobbar vi med inkluderande wayfinding på Köpings Bad och Sport

Varför är det viktigt?

Tillgänglighetsanpassning har mycket stor betydelse, eftersom vi måste eftersträva ett inkluderande samhälle. Även människor med funktions- eller synnedsättning skall ha samma  förutsättningar att röra sig i publika miljöer. Om detta faller mellan stolarna är risken stor att du får “göra om, göra rätt” vid ett senare tillfälle – vilket kan kosta mycket pengar.

Så kan ett samarbete se ut:

Genom att ta in oss som expert genom hela processen kommer du få hjälp med bland annat följande:

  1. Analys av vilken typ av tillgänglighetsanpassning som krävs.
  2. Genomgång som visar vad som krävs för att klara en tillgänglighetsbesiktning med avseende på wayfinding.
  3. Placeringar av olika skyltar, markörer och ledstråk.
  4. Förslag på design som passar ert varumärke och projektet i fråga.

Vi vill vara din högra hand, som  du ringer när du behöver råd och tips. Du kan lita på att vi ser till att tillgänglighetsanpassningar utförs på rätt sätt och att den är designad så att den passar varumärket!

NEO TALKS  INKLUDERANDE WAYFINDING - FRÅN DESIGN TILL SÄKERHET  Hämta filmen

Affärsområdesansvarig Wayfinding

+46 8 681 68 51

magnus.palmblad@focusneo.se

Magnus Palmblad (fd Huusko) är affärsområdeschef för wayfinding på FocusNeo.