Så bygger du en hållbar visuell företagsprofil

Ett företags profilprogram har många komponenter, men några av de tydligaste är de logotyper och symboler som synliggör och levandegör företagets närvaro på byggnader och andra ställen där de verkar.

Ett uppenbart nyckelord i sammanhanget är upplevd kvalitet. När vi ser en flimrande ljusskylt eller logotyp med trötta, bleka färger påverkar det självklart vårt intryck av företaget. Inte minst utomhus och under dygnets mörka timmar, som på våra breddgrader blir rätt många under en stor del av året. Vi ställde några frågor om visuell kvalitet och ekonomi till Carl Granöö, försäljningschef på FocusNeo i Stockholm.

Carl, vilka är de viktigaste krav jag som ansvarig för företagets profil bör ställa på företagets profilprogram?

Det absolut viktigaste är förstås att den visuella profilen återspeglas på ett enhetligt sätt i olika sammanhang, med olika material och så vidare. Det gäller både design och teknik. En fasadskylt ska till exempel upplevas på samma sätt under hela sin ekonomiska livslängd. Det gäller förstås både inomhus och utomhus, men de största påfrestningarna sker av naturliga skäl på husfasader och andra ställen som är utsatta för väder och vind, fukt, solljus och extrema temperaturer.

Låt mig återkomma till det där med hållbar design, men … ett profilprogram handlar ju om mycket mer än de ljusskyltar som ni väl är mest kända för?

Absolut, och det är bara en del av det vi jobbar med. En viktig aspekt är att företagets profilfärger återges på rätt sätt i olika medier, både inomhus och utomhus, analogt och digitalt. Och just ljusskyltarna är den i särklass mest krävande delen, rent färgmässigt menar jag. Det gäller att hitta exakt rätt färgåtergivning och att hitta rätt ljussättning i förhållande till platsens unika förutsättningar. Sedan bör profilprogrammet även innefatta övriga delar av den visuella kommunikationen, som t ex dekor, hänvisningsskyltning, tillfälliga kampanjer eller företagets fordonspark.

Vad bör man tänka på för att en ljusskylt ska hålla, och förmedla samma enhetliga och positiva intryck under många år?

Som i många andra sammanhang handlar det om att inte låta snålheten bedra visheten. Vår erfarenhet säger oss att kvalitetssäkring i alla led ger ett bättre och mer hållbart resultat i slutändan. Billiga komponenter har mycket varierande kvalitet och håller inte lika länge. Konstruktionen måste motsvara alla tekniska krav och behörig personal kan göra ett betydligt säkrare jobb vid installationen. På så sätt undviks skenande kostnader i löpande underhåll. Det finns inget utrymme för kompromisser, och kraven är naturligtvis desamma var i landet man än befinner sig.

Allt det där kostar pengar …

Visst. Men vad kostar en logotyp eller företagssymbol som inte ger ett professionellt intryck? Och vad kostar det att behöva skicka ut servicetekniker stup i kvarten?

Jag skulle kunna ge dig flera exempel på företag som valt den billigaste lösningen och sedan ångrat det bittert när alla skyltar måste bytas ut efter bara ett par år. Hela investeringen var i princip bortkastad.

Utan att bli alltför teknisk… vilka enskilda detaljer bör man kolla när man tar in en offert? 

Val av lysdioder och andra strömförsörjningskomponenter som tex transformatorer och kopplingar. Många produkter ser bra ut de första två åren, vilket gör att kunderna tror att man gjort rätt val initialt. I själva verket så visar sig kvaliteten snarare år fyra eller fem, när produkten fortfarande ska lysa med samma ljusintensitet och färgåtergivning. Titta bara på SEB, vars skyltar vi bytte ut redan 1998 – de sitter fortfarande uppe och lyser lika bra.

SEB LED-skylt

Som kund bör även titta på om tillverkningen och installationen utförs fackmannamässigt av utbildad och behörig personal. Det kan låta som en självklarhet, men vi har idag en marknad med en stor andel produkter som tillverkas i låglöneländer utanför EU. Tyvärr omfattas ofta inte personal i många länder av några sociala skyddsnät och arbetsförhållandena kan vara mycket tveksamma. Vid själva tillverkningen är det dessutom viktigt att inneha rätt certifikat. Arbeten med hållfasta konstruktioner kräver kunskap hur man dimensionerar konstruktioner så att de inte blir en fara för allmänheten.

Samma sak gäller installationen. Det är viktigt att personalen är behörig för alla moment som kan ingå, t ex för heta arbeten, arbete på hög höjd eller elsäkerhet. Det spelar ingen roll hur bra skylten är om man installerar den felaktigt. Därför bör man syna t ex hur kabeldragningen mellan bokstäver är utförd eller om ej målade kablar sticker ut på fasaden och förstör helhetsbilden.

Till sist bör du titta på skyltens konstruktion. Även den enklaste skylten kan se dålig ut om man inte har koll på hur skylten ska konstrueras. Vi ser tyvärr ofta många nya skyltar med felplacerade lysdioder som ger ett prickigt intryck. Tyvärr även skyltar med glipor i skarvar som ger ljussläpp och otäta konstruktioner som släpper in smuts i skylten.

Jo, så var det alltså det där med design, och ett professionellt genomförande av en genomtänkt visuell strategi…

Det är oerhört viktigt att tänka igenom alla delar i sin företagsprofilering. För att hitta rätt uttryck gäller det att välja rätt teknik utifrån varumärkets grafiska profil. Skylten eller produkterna ska återspegla vad företaget står för genom design och materialval. Det finns många faktorer att beakta, eftersom varje plats har sina unika förutsättningar. Om det gäller en enstaka skylt tittar vi på tex logotypens utformning, storlek, färger, betraktningsavstånd, kommunens riktlinjer samt omgivande miljö som fasaden, intilliggande skyltar etc.

Vid större projekt som inkluderar många platser gäller det att hålla fullständig koll på alla delar. Ett professionellt genomförande handlar då inte bara om att hitta en optimal skyltlösning, utan mer om effektiv projektledning samt styrning och koordination av alla inblandade så att leveransen blir så smidig som möjlig.

Carl Granöö är försäljningschef på FocusNeo i Stockholm med mer än 10 års erfarenhet av synlighet och profilering av varumärken. På hans långa lista av framgångsrika projekt finns t ex Kry, McDonald´s, Espresso House, Assemblin och Pizza Hut.