Rikstäckande service av Lantmännens skyltar

2006 gjorde Lantmännen en stor omprofilering där Focus tillverkade och monterade över 1300 skyltar över hela Norden, Polen och Tyskland. Lantmännen är måna om att vårda sitt varumärke, och har i år beställt en genomgång och service av alla skyltar på samtliga anläggningar i Norden. Samtidigt som Focus gör genomgång och kontroll av befintliga skyltanläggningar genomför vi också en värdering av hur anläggningen uppfattas av besökare på uppdrag av Lantmännen. Arbetet som i skrivande stund är i full gång sker på ca 100 platser i Sverige, Norge och Danmark, och utförs på ca 8 veckor.

Läs om omprofileringen 2006 här.