• EFFEKTIV PROJEKTLEDNING
    nyckeln till framgång

FocusNeo kan varumärkesprofilering

Som fullserviceleverantör ser vi till att hantera varje del av projekten med expertis för att skapa värde i varje skede. Vi hjälper dig genom hela processen från idé till verklighet och ger dig rätt skylt på rätt plats. Oavsett om det handlar om ett enskilt skyltprojekt eller installation av ett komplext globalt skyltprogram, är kontinuerlig kommunikation och noggrannhet av största vikt.

Läs mer

Tid är ofta en begränsande faktor i alla projekt, oavsett storlek, och kunskap och erfarenhet kan vara avgörande för ett framgångsrikt projekt. Våra projektledare är välutbildade med mångårig erfarenhet av att leda både omprofileringar av företag och stora omfattande skyltprojekt i varierande branscher. För att säkerställa en trygg leverans tilldelas du en projektledare eller en projektgrupp som hanterar dagliga frågor och kommunikation med dig under hela processen. Projektledaren driver ditt projekt framåt och tar hand om platsbesiktningar, designförslag, tillståndshantering, beställningar, produktion, leveranser, installation och uppföljning. När projektet är färdigt ser projektledaren till att all dokumentation kring projektet finns tillgänglig.

Inarbetad arbetsmetod och systemstöd ger kvalitet

Vi följer Access, som är vår egen kompletta arbetsprocess för att säkerställa att alla delar du behöver i ett framgångsrikt skyltprojekt finns med. Denna process omfattar varje steg på vägen, från initial analys till installation och dokumentation. Du kan också följa projektet via vårt webbaserade projekthanteringssystem, SignE. Systemet är ett stort stöd i projektledarens arbete och underlättar kommunikationen mellan alla inblandade i projektet. Vårt arbete är naturligtvis kvalitetscertifierat enligt ISO 9001: 2008.

Mindre

FocusNeo hjälper dig genom hela processen till rätt skylt. Det ger dig en trygg leverans och ett problemfritt ägande. Det har vi gjort i mer än 50 år.