Kry Gallerian LED-kuber FocusNeo

Projektledning – nyckeln till ett framgångsrikt skyltprojekt eller en lyckad omprofilering

Föreställ dig att du fått i uppdrag att få upp företagets nya logotyp vackert lysande på fasaden eller att du ska hålla ihop en global omprofilering av koncernens samtliga kontor med begränsade resurser och mängder av viljor. Projektledning inom skyltbranschen kräver noggrannhet, stor kunskap och en välbeprövad metodik att luta sig mot. Med över 50 års erfarenhet av såväl stora som små skyltprojekt har vi lärt oss att både stora och små projekt har sina fallgropar, men naturligtvis blir konsekvenserna av ett misstag större ju mer omfattande projektet är. Vi är en fullserviceleverantör som tar hand om ditt företag varje steg på vägen. Här berättar vi mer om vad projektledning är för oss som ledande aktör inom skyltbranschen och vilket värde vi tillför för dig som kund.

Vad är projektledning för oss?

För oss handlar projektledning om att planera, organisera och leda ditt projekt hela vägen till målet. För att projektet ska kunna föras i hamn ser vi till att någon eller några håller hårt i trådarna för att tidsplanen skall hållas, hålla kostnader nere och se till att allt löper så smidigt som möjligt. På FocusNeo har vi en grupp av dedikerade projektledare vars funktion är att styra projekten från beställning till montage.

Som fullserviceleverantör är det vårt åtagande att hjälpa dig genom hela processen: från första analys och designskisser till att slutligen montera upp era skyltar. Vi stöttar dig med projektledning oavsett om det rör sig om ett enskilt skyltprojekt eller implementationen av ett mer komplext skyltprogram som spänner över flera länder.

Fördelar med projektledning

En företagsskylt är inte bara en skylt, utan en förlängning av ert varumärke. Det är troligtvis det första dina kunder ser av ditt företag eller organisation och ska reflektera ditt varumärke på ett positivt sätt. Om du har bestämt dig för att investera tid och pengar i ert varumärke, vill vi se till att ditt företag eller din organisation får den smidigaste och mest effektiva resan dit.

Våra löften när du vänder dig till oss:

 • Du får en egen projektledare eller en projektgrupp som löser dagliga frågor.
 • Löpande kommunikation kring tidsplaner, leveranser etc.
 • Vi tar hand om platsbesiktningar, designförslag, tillstånd och beställningar.
 • Du kan följa alla framsteg via vårt webbaserade projekthanteringsprogram Access.
 • Du får tillgång till all dokumentation efter projektet.

Projektledning för oss betyder alltså att vi tar hand om alla tidskrävande och komplexa delar av projektet och våra erfarna projektledare håller dig uppdaterad om projektets status och besvarar alla dina frågor. För att se till att vårt arbete håller hög kvalitet är det kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015.

Vad är ISO 9001?

ISO 9001:2015 är en internationell standard som fastställer kvalitetsledning. Standarden innebär att FocusNeo ska utgå från kundernas behov och utveckla interna processer för att för att minska kostnader och bli mer effektiva. För att få bli certifierad krävs att alla krav är uppfyllda och att ett godkänt certifieringsorgan har gjort en revision.

Sju principer som ligger till grund för standarden:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarengagemang
 • Förbättring
 • Processinriktning
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

Du kan läsa mer om vårt kvalitetsarbete och ta del av vår kvalitetspolicy under Ansvar.

Det här är FocusNeo

Vi är Nordens största leverantör av kundanpassade skyltlösningar och visuell kommunikation. FocusNeo kombinerar mer än 50 års erfarenhet av design med stort personligt engagemang och den senaste teknologin för att få våra kunder att synas.