• WALLENSTAM
    ny visuell identitet

PROJEKT

Wallenstam omprofilering av fastigheter med ny visuell identitet

OMFATTNING

Skyltning av fastigheter – förstudie, konceptualisering, design, projektledning, konstruktion, tillverkning, logistik och installation såväl interiört som exteriört.

BAKGRUND

Under 2019 lanserade Wallenstam en ny logotyp och en ny visuell identitet. Den moderniserade logotypen och identiteten skapades för att tydligt återspegla företagets värderingar och de moderna produkter och tjänster Wallenstam levererar.

Den klassiska myran har varit en naturlig del av Wallenstams identitet sedan 50-talet och symboliserar samarbete, uthållighet, styrka och konsten att bygga flerfamiljshus på utvalda platser. Kvaliteter som är högt värderade på Wallenstam.

”Vi ville skapa skyltar som återspeglar Wallenstams nya varumärkesidentitet. Med stor kommunikativ förmåga, väl anpassad till omgivande arkitektur och med estetik och teknik som bygger på hållbarhet. Vår LPFLEX-teknik är perfekt för ändamålet.”

Daniel Svenfors, Designer FocusNeo

”Det har varit en lång resa för att få den nya identiteten på plats, men resultatet överträffar våra förväntningar. Jag är mycket stolt över vad vi har åstadkommit.”

Elisabeth Vansvik, Communication Director, Wallenstam