Leasing frigör kapital för restaurang Breakfast & Wine

Restaurang Breakfast & Wine är en mysig och trevlig kvarterskrog på Kungsholmen i Stockholm. Tanken med deras koncept är att boende i kvarteret ska kunna slinka in på en helgfrukost och på kvällarna ta ett glas vin och avnjuta en avsmakningsmeny, därav namnet Breakfast & Wine. Tom Söderberg är en av medgrundarna och en av flera hotell- och restaurangägare som valt att finansiera sin exteriöra restaurangskylt via ett smidigt leasingavtal från FocusNeo och samarbetspartnern Nordic Finance. Genom att leasa skylten belastas varken balansräkningen eller företagets checkkredit. Dessutom är leasingavgiften avdragsgill, det vill säga att den dras som en kostnad och företaget får också lyfta hela momsen på leasingen. Själva avgiften beräknas efter annuitetsmetoden vilket innebär att samma belopp (vid oförändrat ränteläge) betalas vid varje tillfälle. Något som underlättar budgeterings- och kalkyleringsarbete. När avtalstiden löper ut finns tre möjligheter; att köpa produktens restvärde, lämna tillbaka den eller att förlänga avtalet.

– När man startar upp en ny restaurang uppstår en mängd stora kostnader för inredning, möbler och köksmaskiner. Därför kändes det bra att kunna leasa restaurangskylten som FocusNeo levererade. Upplägget frigav nödvändigt kapital som vi kunnat lägga på andra tunga poster i verksamheten. Nu betalar vi en överenskommen månadskostnad för skylten utan överraskande utgifter, vilket känns väldigt schysst. Öppnar vi ett nytt ställe kommer vi att satsa på leasing igen, säger Tom Söderberg.