• HIGHLIGHTER
    by Lina Selander

Projekt: Highlighter

Røros videregående skole, Røros, Norge

Artist: Lina Selander

Teknologi: LPFLEX

Foto: Susann Jamtøy

Highlighter beskriver en linje ritad med en markörpenna som används för att markera viktig information i texter. Detta skrivverktyg fokuserar på sambandet mellan handen som drar och hjärnans kognitiva processer. Materialet är ljus – och ljus i vidaste bemärkelse – som en metafor för kunskap och sanning.