• GÄRDESSKOLAN
    universellt utformad wayfinding

PROJEKT

Gärdesskolan

BYGGHERRE

Sollentuna Kommun

OMFATTNING

Universellt utformad Wayfinding – förstudie, konceptualisering, design, projektledning, konstruktion, tillverkning, logistik, montage

Universellt utformad wayfinding gör att miljöer – privata såväl som offentliga – kan användas av alla, oavsett fysiska förutsättningar. Vi hjälper er med visuell kommunikation med fokus på tydlighet och ökad tillgänglighet.