• ARENAGARAGET
    Arenastaden Fabege

PROJEKT

Arenagaraget, Arenastaden (Solna)

UPPDRAGSGIVARE

Fabege

OMFATTNING

Identitiet och wayfinding – förstudie, konceptualisering, design, projektledning, konstruktion, tillverkning, logistik, montage, målning