• ORGANISATION & MEDARBETARE

STOCKHOLM

Christoffer Balogh

Christoffer Balogh

Account Manager

+46 8 681 68 48
christoffer.balogh@focusneo.se

Fredrik Billmark

Fredrik Billmark

Senior Technical Account Manager

+46 8 681 68 02
fredrik.billmark@focusneo.se

Jonathan Birchman

Jonathan Birchman

Purchase & Logistics

+46 72 252 20 99
jonathan.birchman@focusneo.se

Rasmus Dorsch

Rasmus Dorsch

Styrelseordförande

+46 70 811 18 91
rasmus@rasmusdorsch.se

Isabell Esberg

Isabell Esberg

Ekonomi

+46 8 681 68 23
isabell.esberg@focusneo.se

Stina Garälv

Stina Garälv

Designer

+46 8 681 68 29
stina.garalv@focusneo.se

Marco Gent

Marco Gent

Project Manager

+46 8 681 68 49
marco.gent@focusneo.se

Carl Granöö

Carl Granöö

CEO

+46 8 681 68 45
carl.granoo@focusneo.se

Mikael Granöö

Mikael Granöö

Account Manager

+46 8 681 68 20
mikael.granoo@focusneo.se

Magnus Palmblad (fd Huusko)

Magnus Palmblad (fd Huusko)

Business Area Manager

+46 8 681 68 51
magnus.palmblad@focusneo.se

Stig Johansson

Stig Johansson

Account Manager

+46 8 681 68 39
stig.johansson@focusneo.se

Serafim Karapanos

Serafim Karapanos

Ekonomichef / CFO

+46 8 681 68 25
serafim.karapanos@focusneo.se

Tobias Kjellin

Tobias Kjellin

Account Manager

+46 76 186 87 97
tobias.kjellin@focusneo.se

Magnus Lennred

Magnus Lennred

Strategic Key Account Manager

+46 8 681 68 54
magnus.lennred@focusneo.se

Lars Lindberg

Lars Lindberg

Head of Marketing

+46 8 681 68 34
lars.lindberg@focusneo.se

Ursula Myrén

Ursula Myrén

Project Manager

+46 8 681 68 55
ursula.myren@focusneo.se

Magnus Näslund

Magnus Näslund

Key Account Manager

+46 8 681 68 60
magnus.naslund@focusneo.se

Alexandra Perneheim

Alexandra Perneheim

Account Manager

+46 8 681 68 44
alexandra.perneheim@focusneo.se

Tommy Persson

Tommy Persson

Account Manager

+46 8 681 68 41
tommy.persson@focusneo.se

Erik Rylander

Erik Rylander

Designer

+46 8 681 68 50
erik.rylander@focusneo.se

GÖTEBORG

Jimmy Bruzelius

Jimmy Bruzelius

Designer

jimmy.bruzelius@focusneo.se

Robin Csete

Robin Csete

Account Manager

+46 70 090 98 94
robin.csete@focusneo.se

Ulrika Eriksson

Ulrika Eriksson

Key Account Manager

+46 76 138 93 78
ulrika.eriksson@focusneo.se

Patrik Langré

Patrik Langré

Strategic Key Account Manager

+46 70 833 03 40
patrik.langre@focusneo.se

MALMÖ / SÖDRA SVERIGE

Jarle Døvle

Jarle Døvle

Account Manager (Södra Sverige)

+46 70 555 69 69
jarle.dovle@focusneo.se

Simon Fagerström

Simon Fagerström

Project Manager

+46 70 618 00 28
simon.fagerstrom@focusneo.se

OSLO

Harald Andreassen

Harald Andreassen

Grafisk Designer

+47 99 52 66 67
harald.andreassen@focusneo.no

Tone Arsjø Hansen

Tone Arsjø Hansen

Account / Project Manager

+47 93 49 56 23
tone.arsjo-hansen@focusneo.no

Morten Blikeng

Morten Blikeng

Montör

+47 450 62 654
morten.blikeng@focusneo.no

Rolf-Steinar Brekkan

Rolf-Steinar Brekkan

Montörsledare

+47 995 64 721
rolf-steinar.brekkan@focusneo.no

Uno Ekrem

Uno Ekrem

Account / Project Manager

+47 99 56 47 26
uno.ekrem@focusneo.no

Kent Dennis Gunnestad

Kent Dennis Gunnestad

Montör

+47 971 82 916
kent-dennis.gunnestad@focusneo.no

Birgitte Hovde Welgaard

Birgitte Hovde Welgaard

Project Manager

+47 988 74 643
birgitte.welgaard@focusneo.no

Lasse Pedersen

Lasse Pedersen

Montör

+47 953 02 737
lasse.pedersen@focusneo.no

Anne Pettersen

Anne Pettersen

Project Manager

+47 99 46 79 68
anne.pettersen@focusneo.no

Lorraine Picot

Lorraine Picot

Ekonomi

+47 92 60 94 65
lorraine.picot@focusneo.no

Henrik Skjold

Henrik Skjold

Designer

+47 90 19 09 41
henrik.skjold@focusneo.no

Lars-Fredrik Vangsøy

Lars-Fredrik Vangsøy

CEO

+47 957 67 854
lars@focusneo.no

HELSINGFORS

Johanna Holmqvist

Johanna Holmqvist

Project Manager

+358 40 702 01 58
johanna.holmqvist@focusneo.fi

Ove Holmqvist

Ove Holmqvist

Account Manager

+358 50 535 34 07
ove.holmqvist@focusneo.fi

Henrik Löflund

Henrik Löflund

+358 40 522 39 06
henrik.loflund@focusneo.fi

Tina Lönnström

Tina Lönnström

+358 40 651 71 70
tina.lonnstrom@focusneo.fi

Martin Sjöblom

Martin Sjöblom

+358 50 523 22 23
martin.sjoblom@focusneo.fi