Nytt namn, nya skyltar.

Den första februari bytte Försäkringsbolaget Europeiska namn till ERV. Namnbytet kommer att ske successivt world wide under 2012. Focus fick i uppdrag att tillverka en ny skylt som skulle ersätta den befintliga på fasaden i Sundbyberg utanför Stockholm. Morgonen den första februari demonterades Europeiska, och efter lunch fanns den nya ERV på plats, redo för lanseringen. Den nya skylten kommer att dra avsevärt mycket mindre ström än den gamla, inte bara för att den är mindre utan främst för att den är bestyckad med lysdioder till skillnad från den gamla som var belyst med neon. Våra lysdiodsbelysta skyltar förbrukar endast 1/7 så mycket ström som en neonskylt i samma storlek.