Nytt år, ny VD, ny försäljningschef

FocusNeo gör förändringar i ledningen och tillsätter Carl Granöö som ny VD. Carl har varit verksam i bolaget sedan 2002 och sedan 2017 är han chef över företagets säljorganisation. Han efterträder Magnus Näslund, som lämnar VD-rollen efter 10 år. Samtidigt tillträder även Johan Söderman som ny försäljningschef.

FocusNeo har de senaste åren genomgått en stor förändringsresa under ett nytt namn och ett vidareutvecklat erbjudande. Företaget har vässat organisationen för att bli mer effektiv och anpassad efter marknadssituationen, vilket resulterat i mycket starka resultat trots pandemi och en oförutsägbar marknad.

Johan Söderman tar över rollen som försäljningschef efter Carl Granöö på den svenska marknaden och ingår i FocusNeos ledningsgrupp. Johan har arbetat med försäljning sedan mer än 20 år och kommer närmast från en roll som försäljningschef på Sensor Control Nordic.

Det känns spännande och mycket hedrande att få förtroendet att leda FocusNeo vidare. Magnus har med stor framgång drivit FocusNeo till den position vi har idag och nu är det dags att rusta verksamheten ytterligare för att kunna möta framtidens krav och utmaningar. Vårt fokus framåt är nu att fortsätta bygga lönsam tillväxt och vidareutveckla vårt erbjudande på fastighetssidan. Som ett led i detta arbete är jag mycket glad att vi lyckas få in Johan i organisationen. Med sin erfarenhet av säljledning och sitt driv är han rätt person att ta nästa steg med säljorganisationen, säger Carl Granöö.

Magnus Näslund lämnar rollen som VD, men kommer att arbeta vidare inom bolaget och fokusera på viktiga nyckelkunder. Magnus har även kvar sina roller i styrelsen och koncernledningen. Samtliga organisationsförändringar trädde i kraft vid årsskiftet 2022/23.