Kund: NK Stockholm

Wayfinding som höjer köpupplevelsen

Kund: NK Stockholm

Ny wayfindingstrategi till Nordens
mest exklusiva varuhus

Varuhuset NK är en shoppingdestination i världsklass i centrala Stockholm. NK invigdes redan 1915 och är ritat av den berömde arkitekten Ferdinand Boberg. Idag har NK Stockholm sex våningar fyllda med prestigefulla varumärken som t ex Hermès, Hugo Boss och Balenciaga, förstklassig service, gastronimiska matupplevelser och räknas som det ledande varuhuset i Norden med en betydande andel utländska besökare.

En komplex utmaning
Byggnadens komplexitet tillsammans med eftersatt analog wayfinding gjorde att besökare upplevde att det var svårt att hitta rätt – ett problem som bland annat gjorde att personal fick agera mer som guider istället för att sälja sina produkter. FocusNeo fick uppdraget att ta fram en strategi för analog wayfinding som stödjer den kommersiella verksamheten och gör det enklare för förstagångsbesökaren att orientera sig och hitta rätt. Skyltningen skulle också återspegla NKs varumärkesidentitet och anpassas efter byggnadens historiska karaktär.

Analysen lägger grunden
Vi genomförde en noggrann analys av bl a kundflöden och besökarnas beteenden samt intervjuade personal för att hitta viktiga insikter som kunde hjälpa oss identifiera problemområden. Vi tog fram en strategi som bygger på att att avdelningskategorier premieras framför våningsplan samt att förstärka hänvisningen i rulltrappsflöden och lägga till en tydligare platsskyltning.

Exklusivt och hållbart
Efter ett gediget designarbete tog vi fram en helt ny analog skyltning i ett unikt, flexibelt skyltsystem tillverkat i exklusiva materialval. Vi skapade en komplett serie piktogram anpassade till NKs visuella identitet och lyckades återanvända en hel del av NKs befintliga skyltning i syfte att agera hållbart och hålla nere kostnaderna. Den nya skyltningen underlättar för besökaren att hitta rätt och personalen upplever att antalet kunder som frågar efter vägen minskat radikalt. Vårt arbete ligger även till grund för en utveckling av digital wayfinding på NK.

Kund:
NK Stockholm

Vad:
Wayfinding

När:
2023

Var:
SVERIGE

Visa relaterade case

Wayfinding

Kund:
NK Stockholm

Vad:
Wayfinding

När:
2023

Var:
SVERIGE