Idag används inte neon och neonskyltar på samma sätt som förr i tiden. Visst finns det fortfarande den gamla sortens neonskyltar i Stockholm kvar att beskåda, men nuförtiden används främst LED-teknologi istället för neon. Även om den gamla sortens neonskyltar inte längre är speciellt vanliga finns det många branscher som kan ha användning av den här typen av skyltning. Neonskyltens speciella karaktär lever vidare även om teknologin till stor del är ersatt.

Saab takskylt på toppen av byggnaden av FocusNeo

Organisationer och företag

Företagsskyltning ska reflektera ett varumärke och innefattar mer än att bara en skylt med företagets logotyp. Ert varumärke är en av era viktigaste tillgångar, se till att vårda det på bästa sätt och ta vara på alla möjligheter att stärka det. På FocusNeo har vi över 50 års erfarenhet av att skapa företagsskyltar som stärker och bygger varumärken.

Inom företagsskyltning ingår inte bara fasadskyltar, utan hela skyltkoncept både interiört och exteriört.

mio exteriör skyltning focusneo

Detaljhandeln

Profilering av varumärket är oerhört viktigt för att locka kunder till butiken inom detaljhandeln. Neonskyltar kan vara helt rätt väg att gå för ett varumärke, men det kan också vara helt fel väg att gå. Det beror på vilken typ av varumärke och butik det rör sig om och vilken typ av känsla ni vill förmedla till era kunder. Därför är det viktigt att samarbeta med ett skyltföretag som förstår hur viktigt det är att kommunicera er unika identitet och har kunskapen för att lyfta den.

Skylten ger direkt information om var butiken finns, vilken typ av produkter butiken säljer samt butikens image. Butikens profilering ska direkt övertyga kunden om att gå in i butiken.

Klang Market

Hotell- och Restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen är en av de mest konkurrensutsatta branscherna. Därför är det extra viktigt att sticka ut – ofta är det detaljerna som gör skillnaden. För restauranger som är beroende av att locka in spontanbesökare är rätt typ av skyltning livsviktig för att verksamheten ska fungera. Precis som för detaljhandeln kan man tydliggöra vilken typ av verksamhet man är genom att låta skyltningen vara ansiktet utåt.

Skyltning Mall of Scandinavia

Fastigheter

För fastighetskoncept, till exempel köpcentrum, gallerior eller kontorslokaler där du som fastighetsägare vill locka till dig hyresgäster samt skapa en inomhusmiljö som samspelar med exteriören. Med en tydlig fastighetsprofil och differentiering gentemot andra fastigheter får ni betydande konkurrensfördelar.

Tydliga och synliga varumärken

Rätt typ av skyltning är investering och inte en kostnad. Skyltningen driver affärer, tillför ett riktigt värde till en verksamhet och är en viktig del av den grafiska profilen och ett företags visuella identitet. Ett skyltföretag som FocusNeo maximerar nyttan av er skyltning för att få så stor synlighet och effekt som möjligt.

Macelleria LPFLEX

LED-konvertering av neonskyltar

Många skyltar som vi tror är neonskyltar är i själva verket LED-skyltar. På FocusNeo har vi LED-konverterat många neonskyltar i Göteborg och Stockholm. Det ger en bättre driftsekonomi och sparar på miljön samtidigt som LED-teknologin håller under mycket lång tid.

Om ni har neonskyltar idag och är intresserade av hur vi kan sänka era drift- och underhållskostnader, tveka inte att kontakta oss för mer information om LED-konvertering.