Montage av stolpskylt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilden ovanför syns en helt nymonterad 7 meter hög stolpskylt för Swedavia i Malmö. Och här nedanför tänkte vi m.h.a. en bildserie beskriva det arbete som ligger bakom att få  en sådan stor skylt på plats.