Miljödiplomering för 16:e året i rad

Vår ambition är att alltid överstiga våra kunders förväntningar och behov av högpresterande och hållbara produkter, lösningar och tjänster. Vi lägger stor vikt vid miljö- och hållbarhetsfrågor och vi jobbar aktivt för att minska vår miljöpåverkan på alla plan. Redan 2005 blev vi för första gången miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och vi granskas årligen av externa revisorer för att kunna uppfylla kraven i Svensk Miljöbas miljöledningsstandard. Nu har vi granskats och förnyat vårt miljödiplom för 16:e året i rad.

Inom vårt miljöarbete har vi kartlagt vår miljöpåverkan och formulerat miljömål inom områdena: transporter, avfall, energi, inköp och leverantörer. Här kan du hitta en beskrivning av Svensk Miljöbas kravstandard. Om du vill veta mer om vårt miljöarbete, kontakta gärna vår miljögeneral Fredrik Billmark.

Miljödiplom Svensk Miljöbas