Lysande konst i Helsingborg

Näringscykler, är namnet på ett konstverk som Focus precis tillverkat, och i dagarna monterat i en helt nybyggd skolmatsal i Helsingborg. Figurerna är lackerade svarta, och lyser i olika färger bakåt på en tegelfasad. Konstnären bakom verket är Matti Kallioinen, som jobbat med Focus även i tidigare projekt. Senast var 2010 då Kallioinen skapade konst för en BMX- och curlinghall i Karlstad (ses sista bilden nedan). Det var också det verket som fick beställaren av Näringscykler att kontakta konstnären. Formen i mitten föreställer två gestalter som suger näring ur en frukt. Frukten är belyst med RGB och skiftar i färg. När frukten växlar färg följer även färgen i gestalternas magsäckar efter. De mystiskt laddade symbolerna i konstverket ger en spännande kontrast till den vardag som för det mesta äger rum i en skolmatsal.