Kund: VASAKRONAN

Gröna val leder vägen

Kund: VASAKRONAN

Lumi – ombyggnad av kontor med
hållbarhet i fokus

Fastigheten där Lumi byggs ligger i Uppsala mellan Resecentrum och Fyrisån och är en del av Uppsalas stadsutvecklingsprojekt Södra City. Lumi utvecklas av Vasakronan i samarbete med White Arkitekter. Ordet ”Lumi” är latin och betyder ”light of life”, vilket är den bakomliggande tanken i hela projektet med sju våningar av ljusa, öppna kontor. De ursprungliga byggnaderna uppfördes under 1970-talet och i projektet bevaras kropparna från de tidigare husen och kopplas samman med en ljusgård, vilket ger byggnaden rymd, öppenhet och mycket ljus.

Hållbarhet och återbruk

Lumi präglas av en stark hållbarhets- och återbruksambition. Betongstommen i byggnaderna är bevarad och gamla stålbalkar från stommen blir till nya belysningsstolpar. Nya väggar byggs av återbrukat tegel och all skåpinredning, dörrar och glaspartier är återbrukat material.

Taket förses med solceller och i huset installeras ett regnvattenåtervinningssystem som skall användas för att spola toaletterna med.

Lumi miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå nivå Platina.

Skyltning med hållbara material

FocusNeo arbetade tillsammans med Studio With i uppdraget att förse Lumi med fastighetsskyltning, wayfinding och exteriör hyresgästskyltning. För att bidra till fastighetens hållbarhetsprofil och minska klimatavtrycket valde vi att så långt som möjligt använda återbrukade material i skyltningen.

Till den interiöra skyltningen användes till viss del skyltar i ett broderat utförande. Basen är en återbrukad MDF-skiva som förses med broderad textil, ett utförande som är unikt i sitt slag och förstärker intrycket av naturliga råmaterial i inredningen.

För övrig interiör plats- och hänvisning valde vi att använda skyltar i Etronit, ett miljövänligt skyltmaterial tillverkat av papper från FSC®- och PEFC®-certifierade källor med ursprung i nordiskt skogsbruk. Etronit har ett koldioxidavtryck som är 53% lägre än akryl och 41% lägre än aluminiumkomposit. Skyltningen har printats med taktilt utförande.

Till den exteriöra hyresgästskyltningen har vi använt återvunnen vit akryl och försett bokstäverna med en färgtemperatur på 5000 K, vilket ger ett något varmare ljus som inte påverkar omgivningen lika mycket som kallvitt ljus.

Kund:
VASAKRONAN

Vad:
WAYFINDING

När:
2024

Var:
SVERIGE

Visa relaterade case

Wayfinding

Kund:
VASAKRONAN

Vad:
WAYFINDING

När:
2024

Var:
SVERIGE