LpFlex-skyltar

LpFlex är smäckra skyltar med fristående bokstäver. Skyltarna kan göras väldigt detaljerade, i alla tänkbara färger, är ljusstarka och jämna i ljuset, och används framförallt till skyltar på gatuplan där det är viktigt att skylten är perfekt. LpFLEX är 20 – 30 mm djupa bokstäver belysta med lysdioder där vår unika konstruktion säkerställer att ljus når ända ut i sarger och snäva hörn.

Monki skyltbelyst_konstCheep Monday skylt LPFLEXCubus_LPFLEXMonki butikskylt Lagerlings LPFLEX