Den första maj år 1865 köpte Richard Andvord fastigheten mellan Karl Johans Gata och Stortorget i Oslo. Andvord bosatte sig på andra våningen i huset och öppnade en butik nedanför. I denna butik sålde han papper, pennor och andra skrivmaterial och tidens intellektuella elit så som Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Edvard Grieg, Jonas Lie och Edvard Munch blev snabbt stamkunder.

Med sitt centrala läge blev butiken snabbt även en mötesplats för stadens borgare och den fungerade ofta som en diskussionsklubb. Allt eftersom tiden gick expanderade firman sin verksamhet med tryckeri, bokbinderi och stämpelproduktion vilket resulterade i att kommunala och statliga inrättningar även blev fasta kunder. I och med detta växte bolaget kraftigt.
Under kriget blev Andvords grafiska verksamhet även viktig för motståndsrörelsen då man tillverkade och tog fram falska papper så som ID-kort och pass.

År 2000 flyttade Andvord sin verksamhet från Stortorget, men de gamla neonskyltarna från 1960-talet lämnades kvar på fasaden där de sitter än idag.
Efter nästan 50 år var de dock i behov av en uppfräschning, så Focus Norge fick i uppdrag att göra en LED-konvertering av skyltarna.
Takskylten, bokstäverna och den rödlysande listen som går längst med fasaden plockades ned och skickades iväg för tvätt och lackering. Skyltarna konverterades från neon till energisnåla lysdioder. Den gamla takskylten visade sig tyvärr vara i ett mycket dåligt skick, så den byttes ut helt, men för de övriga skyltarna behöll man originalen.
Resultatet av denna LED-konvertering är att utseendet är det samma som på 60-talet, men skyltarna har nu betydligt bättre hållbarhet och är mycket mer energisnåla.

Läs mer om LED-konvertering här och klicka här för att gå in på vår hemsida!

LED-konvertering AndvordLED-konvertering AndvordLED-konvertering Andvord