Ligger din butik inom Vallgraven, finns ditt kontor i Haga eller har du precis öppnat en verkstad i Högsbo industriområde? Oavsett var ditt företag ligger så finns det riktlinjer för dina skyltar i Göteborg och var de får installeras. FocusNeo har över 50 års erfarenhet av skyltar och här förklarar vi mer om vad som gäller i Göteborg.

Om du vill visa potentiella kunder att du finns i Göteborg ー välj din skylt med omsorg. Din skylt är troligtvis det första som kunderna ser när de närmar sig ditt företag. Utmaningen med att välja skyltar är att bestämma sig för en skylt som går i linje med företagets grafiska profil, sticker ut från mängden samtidigt som den inte stör den omgivande miljön. Det sistnämnda är extra viktigt om skylten ska sättas upp i en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Var i Göteborg ska din skylt sitta?

Företagets läge avgör hur stora kreativa friheter du kan ta dig. Här är några exempel

Här får skyltarna inte väcka alltför mycket uppmärksamhet

I kvarter med kulturhistoriska värden ska skyltningen så långt som möjligt underordnas byggnaderna och skylten smälta in i omgivningen för att inte störa besökare.
Det här gäller exempelvis i Haga och vid Kronhusbodarna.

Här passar stora skyltar

I områden där det är mindre trafik och ett lugnare tempo passar skyltning i stora format. Tänk dock på skyltarnas placering och att de inte stör den trafik som ändå rör sig i området.
Det här gäller exempelvis inom Vallgraven eller industriområden.

Här passar nytänkande skyltar

I områden där ny bebyggelse håller på att växa fram kan innovativa LED-displayer passa bra. Säkerställ att de uppseendeväckande skyltarna inte orsakar problem med trafiksäkerheten. Det här gäller exempelvis vid Gullbergsvass och området kring centralen.

Kräver din skyltning bygglov?

Vill du sätta upp fasadskyltar eller andra typer av skyltar i Göteborg? Då behöver du med största sannolikhet ansöka om bygglov. Eftersom de allra flesta skyltarna kräver bygglov har vi listat de situationer i Göteborg då en skylt får sättas upp utan att bygglov krävs.

Då krävs inget bygglov

 • skylten ska inte placeras inom värdefulla miljöer, byggnader eller platser
 • skylten är högst en kvadratmeter
 • orienteringstavlan är högst två kvadratmeter
 • skylten är placerad inomhus
 • skylten kommunicerar om ett tillfälligt evenemang och sitter endast uppe i fyra veckor
 • skylten är ett vägmärke eller en anordning för anvisning av trafik.

Vilka riktlinjer finns det för skyltning i Göteborg?

Städer har olika riktlinjer för skyltning och genom att följa dem går bygglovsprocessen snabbare. Här nedan kan du läsa mer om riktlinjerna för Göteborg gällande din skylt:

 • skyltarna ska vara estetiskt väl utformade när det handlar om storlek, typ och skala för att säkerställa att byggnadens karaktärsdrag behålls
 • skyltarna på kulturhistoriskt värdefulla byggnader har högre krav på utformning och anpassning till byggnaden
 • skyltarna ska vara placerade inom fastighetsgränsen för den verksamhet som det gäller
 • skyltarna får inte placeras lägre än 2,2 meter över marken och inte lägre än 2,5 meter över en trottoar eller gångbana
 • skyltarna får inte försämra trafiksäkerheten vid exempelvis rondeller och korsningar.

Vi hjälper dig med skylttillverkning i Göteborg

Det kan vara svårt att veta hur en skylt ska utformas för att passa in i er visuella kommunikation, sticka ut från mängden samtidigt som den smälter in bland omgivande byggnader. Nya skyltar är en viktig investering som kan öka lönsamheten och stärka varumärket så därför är det smart att vända sig till ett erfaret företag inom skylttillverkning i Göteborg. FocusNeo är Nordens ledande skylttillverkare och vi har ökat synligheten för många företag genom åren. 

Anlitar du oss för skylttillverkning i Göteborg tar vi hand om allt från bygglovsansökningar till designförslag, produktion och leverans. Efter avslutat projekt får du tillgång till all nödvändig dokumentation kring projektet för att säkerställa att skylten ser bra ut i många år framöver. 

Exempel på våra skyltar

Vill du veta vilka skyltar i Göteborg som vi har skapat? Vi har varit ansvariga för skyltar åt följande verksamheter och företag:

I vårt galleri finns fler exempel på skyltar som vi har designat och installerat.