Kort guide till belysning i fasadskyltar

Bra skyltning är en viktig detalj för alla typer av företag, speciellt när det kommer till fasadskyltar. Fasadskyltar är ditt ansikte utåt mot kunden som visar upp vem du är, och var du är. De kan utformas på otaliga sätt gällande allt från material, färger, designer, storlekar och sist men inte minst: belysning. 

I denna korta guide kommer vi skriva om de olika valmöjligheterna du har när det kommer till belysning för företagsfasadskyltar, gå över vilka egenskaper de har, och när de bör användas. Vi berör här endast fasadskyltar i form av fristående LED-bokstäver (idag är i princip alla former av fasadskyltar belysta med LED-teknik). För belysta skyltar som sitter inomhus eller i gatuplan rekommenderar vi en skyltteknik som vi kallar LPFLEX. Mer om den tekniken hittar du på vår sida om LPFLEX.

Belysning genom fronten

Frontbelysning är den vanligaste typen för fasadskyltar som belyser själva “ansiktet” av bokstäverna. Profilbokstäver med belysning framåt har mycket god läsbarhet både på korta och långa avstånd, såväl natt som dag. Fronten på bokstaven görs antingen i akryl i önskad färg, eller med vit akryl och färgad folie om akrylen inte finns i den önskade färgen. 

Fasadskyltar med belysning fram har följande egenskaper:

  • Skarp och tydligt läsbar både under dag- & natt
  • Logotyptrogen i färg & form
  • Lämplig för logotyper i starka & klara färger
  • Front av genomlyst akryl
Mio Kungsbacka exteriör skyltning LED profil