Kund: PEAB

Ny idrottshall med krav på tillgänglighet för alla

Kund: PEAB

Köpings Bad & Sport är en idrotts- och kulturanläggning som drivs av Köpings kommun. Anläggningen öppnades under 2020 och skall vara tillgänglig för alla, oavsett syn- eller funktionsnedsättning.

FocusNeo fick uppdraget att skapa wayfinding som ger en tillgänglig och säker miljö samt ger ett estetiskt tilltalande och lekfullt intryck. Dessutom med krav på taktila lösningar som följer regelverken för offentliga miljöer. Lösningen belv att förse lokalerna med taktilt utformade skyltar och taktil hänvisning på golv med uppmärksamhets- och varningsfält. Glasytor på dörrar och skiljeväggar samt platsidentiteter gavs en lekfullt och skyddande uttryck med folieringar med inspiration från idrottens värld.

I slutändan fick Köpings Bad & Sport en lekfullt tilltalande och samtidigt tillgänglighetsanpassad wayfinding. Tillgänglighetsbesiktningen genomfördes helt utan anmärkningar.

Kund:
PEAB

Vad:
Wayfinding

När:
2020

Var:
Köping, Sweden

Visa relaterade case

Wayfinding

Kund:
PEAB

Vad:
Wayfinding

När:
2020

Var:
Köping, Sweden