NK-klockan renoverad med LPFLEX-teknik

Den klassiska NK-klockan som synts över Stockholms tak sedan 1939 har under hösten 2022 renoverats och försetts med en neonliknande LED-teknik. Tekniken kallas LPFLEX och ersätter traditionella neonrör, men med en tiondel av elförbrukningen.

Renoveringen utfördes på plats utan att montera ned klockan.

Lars Lindberg är marknadschef på FocusNeo

Head of Marketing

+46 8 681 68 34

lars.lindberg@focusneo.se

Lars Lindberg är marknadschef på FocusNeo med flera års erfarenhet av varumärkesprofilering för företag och fastigheter.