Kund: NCC Property Development

Wayfinding med hållbara material

Kund: NCC Property Development

En unik och hållbar identitet med lekfulla inslag gav kontorsmiljön en välkomnande inramning

K12 Herrjärva är en nybyggd kontorsfastighet i Solna som byggts av NCC och även inrymmer deras nya huvudkontor. Fastigheten är miljöcertifierad med BREEAM Excellent, vilket ställer krav på hållbarhet i alla led – även på byggnadsmaterial i t ex skyltning.

FocusNeo fick uppdraget att analysera och förädla ett framtaget skyltprogram i samarbete med BAU samt producera och installera all fastighetsskyltning till området. Kravet var kostnadseffektiva lösningar som är lätta att underhålla och uppdatera samt bidra till att byggnaden erhåller
BREEAM-certifiering. Vi skapade identiteter för de olika byggnaderna och förädlade det framtagna skyltprogrammet till ett färdigt designkoncept som förtydligar identiteter, förenklar navigationen och förstärker besöksupplevelsen. En realtidsuppdaterad digital lösning för orientering och hyresgäster infördes.

FocusNeo fick uppdraget att tillsammans med designbyrån arbeta fram en wayfindingplan och ett skyltprogram som inte bara lyfter den visuella identiteten, utan även är producerat med hållbara materialval. Majoriteten av skyltarna är gjorda i trä och dekorfolier med PVC-fria material.

Wayfindinglösningarna har bidragit till ett visuellt intryck av fastigheten som förstärker bilden av fastighetens hållbarhetsambition. Produktspecifikationerna bidrog till att fastigheten kunde miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent.

Kund:
NCC Property Development

Vad:
Wayfinding

När:
2020

Var:
Stockholm, Sweden

Visa relaterade case

Wayfinding

Kund:
NCC Property Development

Vad:
Wayfinding

När:
2020

Var:
Stockholm, Sweden