Integritetspolicy FocusNeos webbplats

Version 1.0. 25 maj 2018

Som ett företag som värnar om integritetsfrågor har vi på FocusNeo tagit fram en integritetspolicy som ska hjälpa dig att förstå vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.

Denna sida innehåller information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats. Alltså information som på egen hand eller tillsammans med annan information kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en specifik person, eller för att identifiera en individ. Läs vår integritetspolicy noga för att få en tydlig förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter.

FocusNeo följer dessa riktlinjer för att skydda din integritet:

  • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
  • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi har specificerat
  • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt